Project

KWIN Veehouderij

Het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN-Veehouderij) bevat actuele statistische prijsinformatie van veeteeltbedrijveninformatie uit de sectoren melkvee, vleesvee, geiten, schapen, paarden, varkens, pluimvee, nertsen en konijnen. Daarnaast worden recente normen voor het maken van (saldo)berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen uitvoerig beschreven.

Het ministerie van LNV heeft behoefte aan inzicht in het prijzenniveau van de agrarische producten om met behulp daarvan in het kader van haar beleidsinstrumentarium inschattingen te kunnen maken van rendementen, schadevergoedingen, subsidieniveaus etc.

De Directie DAK wil namens het ministerie graag een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is het niveau van de prijs per relevant product in het jaar voorafgaand waarin er afspraken gemaakt worden over de prijzen, en de verwachte prijs op de langere termijn voor dit product?
  • Wat is het kostenniveau van gebouwen, machines en andere relevante artikelen in de veehouderij?

Publicaties