Nieuws

Lagere saldo’s in langetermijnprognoses voor leghennen, bij vleeskuikens grotere verschillen tussen segmenten

Gepubliceerd op
10 juni 2022

De langetermijnprognoses voor leghennen zijn verlaagd. De grootste daling wordt voorzien bij vrije uitloop. Nieuw is de saldoberekening voor wit bij biologisch. Voor vleeskuikens zijn de saldo’s voor regulier en het middensegment verlaagd en voor Beter Leven 1 ster (BL*) juist verhoogd. Ook is het segment voor ECC (European Chicken Commitment) toegevoegd, dat in de toekomst tussen regulier en Beter Leven komt.

Deze prognoses worden als normen gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van 10 jaar en bij de beoordeling van diverse bedrijfseconomische en financierings-vraagstukken binnen de overheid. Het bestaan van deze prognoses zorgt voor een betere financierbaarheid van de pluimveebedrijven.

Hogere voerprijzen beïnvloeden saldo’s negatief

In overleg met sectordeskundigen werkzaam bij banken, accountantsbureaus en verenigingen, worden jaarlijks inschattingen gemaakt voor de langetermijnbegrotingen. De saldoberekeningen komen tot stand op basis van gerealiseerde cijfers in de praktijk en de verwachte marktontwikkelingen. Bij het gebruik van deze saldo’s moet rekening gehouden worden met fors gestegen kosten, onder andere voor huisvesting en energie. De geschatte voerprijzen zijn met € 3,50 per 100 kg verhoogd voor standaard voer en met € 5,00 voor eiwitrijke voeders. Bij leghennen (scharrel en vrije uitloop) nemen ook de opbrengstprijzen toe. Voor biologische hennen zijn de kosten op basis van aangescherpte Europese regelgeving fors toegenomen. Ondanks een hogere eiprijs neemt het saldo af. Verder is er een saldoberekening toegevoegd voor witte biologische hennen, omdat het aandeel hierin inmiddels aanzienlijk is.

Bij vleespluimvee compenseren de hogere opbrengstprijzen de hogere voerprijzen niet, met uitzondering van BL*. Bij vleeskuikenouderdieren is de wijziging van de prognose minimaal.

Leghennen

Prognose saldo in € per opgehokte hen per jaar
Prognose saldo in € per opgehokte hen per jaar

Vleeskuikens

Prognose saldo in € per 100 opgezette kuikens per ronde en per m2
Prognose saldo in € per 100 opgezette kuikens per ronde en per m2

Vleeskuikenouderdieren

Prognose saldo in € per opgehokte hen per jaar
Prognose saldo in € per opgehokte hen per jaar

KWIN-Veehouderij

Een uitgebreidere weergave van de kosten en opbrengsten, voor zowel vleespluimvee als legpluimvee, staat in KWIN Veehouderij 2022-2023. Deze verschijnt in september. Op www.kwin.nl is het mogelijk om zelf saldoberekeningen en kostprijsberekeningen te maken.