Nieuws

mEATquality onderzoekt of smaken verschillen

Gepubliceerd op
15 maart 2022

mEATquality is een nieuw Europees project, dat gaat werken aan alle aspecten van de productie van varkens- en vleeskuikenvlees. De belangrijkste ambitie van mEATquality is om consumenten van betere kwaliteit vlees te voorzien en de dieren een beter welzijn te bieden. Een belangrijke vraag daarin is of de smaak van het vlees verschilt per houderijsysteem. Wageningen University & Research is coördinator van dit onderzoek.

De project coördinator Hans Spoolder, senior onderzoeker dierenwelzijn bij Wageningen Livestock Research, vertelt over de ambities: “We willen te weten komen of smaak van pluimvee- en varkensvlees in extensieve houderijsystemen verschilt van vlees van intensieve houderijsystemen, bijvoorbeeld doordat dieren meer bewegingsruimte hebben of ander voer krijgen.”

Dit wordt bereikt door het ontwikkelingen van wetenschappelijke kennis en praktische oplossingen samen met boeren en ketenpartners. Daarnaast is een belangrijk doel om milieu impact te verkleinen en economische duurzaamheid te vergroten door de gehele keten.

Europees project

mEATquality wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie binnen het Horizon 2020 Onderzoek en innovatieprogramma. Het mEATquality project ging in oktober 2021 van start en focust op onderzoek naar kwaliteit, veiligheid en authenticiteit van vlees als onderdeel van de “Farm to Fork” strategie van de EU.

mEATquality partners

Een multidisciplinair team van 18 partnerorganisaties uit 7 EU-landen werkt aan dit project. mEATquality wordt gecoördineerd door Wageningen University & Research, en het consortium bestaat uit 7 academische partners, 5 wetenschappelijke onderzoekscentra, 3 industriepartners, en 2 organisaties die de biologische en conventionele vleessector vertegenwoordigen.