Nieuws

Met bewust landgebruik naar een klimaatvriendelijke bodem

Gepubliceerd op
6 juni 2019

Tijdens de Melkers van Morgen dag zal Nick van Eekeren een workshop geven over het thema bodem. Als onderzoeker is hij verbonden aan het Louis Bolk Instituut en werkt hij aan bodemkwaliteit en ruwvoederproductie. Op de demovelden van de Marke zijn op 20 juni verschillende gewassen te zien die bijdragen aan een gezonde bodem. “Bij bodemkwaliteit gaat het over de combinatie ruwvoederproductie, water, klimaat en biodiversiteit”, tipt Van Eekeren alvast.

Een melkveehouder wil graag een goede ruwvoeropbrengst van zijn percelen, maar tegelijkertijd moet hij ook voldoen aan waterkwaliteit-, klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen. Volgens Van Eekeren kan dit allemaal bereikt worden door een bewust landgebruik van grasland en bouwland.

Basismaatregel van landgebruik

Een landgebruik van 60% blijvend grasland, en 20% gras, rode  en witte klaver, eventueel in combinatie met kruiden, (3 jaar) in vruchtwisseling met bouwland (3 jaar) levert dit allemaal, legt hij uit. “Het zorgt voor een optimale bodemkwaliteit op bedrijfsniveau door geen continuteelt van mais en het hoogste stikstof-leverend vermogen onder blijvend grasland. De 20% gras, rode en witte klaver bespaart kunstmeststikstof en levert een hoge eiwitproductie van eigen land, waardoor bespaart kan worden op de aanvoer van soja.” Voor een gemiddeld melkveebedrijf met derogatie van 80% grasland en 20% bouwland levert dit landgebruik een plus op van 7000 euro per bedrijf per jaar.

Emissieverlaging

Van Eekeren berekende samen met Theun Vellinga van de Wageningen Livestock Research dat dit landgebruik ook een verlaging gaf van broeikasgassen. “Met name de besparing van kunstmest en hogere verteerbaarheid van klaver maken een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast wordt er in dit systeem ook CO2 in de vorm van organische stof in de bodem vastgelegd.”

Kennis delen

De aanpak die Van Eekeren onderzocht werkt heel goed voor bedrijven met 80% grasland en 20% bouwland. Tijdens 'Melkers van Morgen' vertelt hij hier meer over en is er gelegenheid om informatie over dit onderwerp uit te wisselen. Ook zijn op de demovelden voorbeelden te zien van mengsel met grasklaver en kruiden, die juist heel goed kunnen worden toegepast in vruchtwisseling met bouwland voor een goede bodemkwaliteit.

Aanmelden 

Komt u ook naar Melkers van Morgen op 20 juni? Tijdens deze dag kunt u ook uw spuitlicentie (module Teelt) verlengen.

Meld u hier aan voor Melkers van Morgen (spuitlicentie)