Project

Verantwoord veetransport bij warm weer

In dit project wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is met de verschillende voertuigtypen om verschillende diersoorten ook bij warm weer op een verantwoorde wijze te vervoeren. Er wordt hierbij een groot aantal temperatuursensoren in transportvoertuigen ingebouwd, zodat er een beeld ontstaat van de temperatuurverdeling in de wagen.

Onderzoek

In het project 'Metingen veetransport en hitte' onderzoekt Wageningen University & Research (WUR) in hoeverre het mogelijk is met diverse transportvoertuigen verschillende diersoorten ook bij omstandigheden van warm weer op een verantwoorde wijze te transporteren. Waarbij wordt voldaan aan de EU verordening Nr. 1/2005 (zie het grijze kader).

Er worden hierbij een groot aantal extra temperatuursensoren in transportvoertuigen ingebouwd, zodat er een goed beeld ontstaat van de temperatuurverdeling in de wagen.

Verder wordt gekeken hoe de met deze sensoren verkregen data zich verhoudt ten opzichte van de meetwaarden die worden verkregen met de sensoren die vanuit de regelgeving ingebouwd zijn in de zijwanden van voertuigen.

Publicaties