Project

Verantwoord veetransport bij warm weer (vervolg)

Wageningen University & Research onderzoekt in hoeverre het mogelijk is met de diverse voertuigtypen verschillende diersoorten ook bij warm weer op een verantwoorde wijze te vervoeren. Een groot aantal temperatuursensoren in transportvoertuigen schept een goed beeld van de temperatuurverdeling. Dit onderzoek is een vervolg op een project uit 2020-2021.

Door gebruik te maken van innovatieve materialen en constructies en klimatiseringssystemen speelt de diertransportsector in op de veranderende omstandigheden om dieren, ook bij extreem warme condities, onder verantwoorde omstandigheden te kunnen blijven vervoeren.

In navolging van onderzoek in de zomer van 2021 (Metingen veetransport en hitte), wordt er nader onderzoek gedaan naar hoe de binnentemperatuur van veewagens zich ontwikkelt bij verschillende transportmiddelen en verschillende diersoorten/categorieën, hoe deze zich verhouden tot de LNV hitteregels en het welzijn van dieren en welke rol de op de wagens geïnstalleerde sensoren hierin kunnen vervullen.

Er worden hierbij gedurende de zomermaanden meerdere (extra) temperatuursensoren in verschillende voertuigen voor diertransport ingebouwd, zodat er een goed beeld ontstaat van de temperatuurverdeling in de wagen. Het onderzoek spits zich toe op voertuigen waarmee pluimvee, varkens en/of runderen (waaronder kalveren) worden vervoerd.

Tevens wordt, daar waar relevant, gekeken hoe de met de extra sensoren verkregen data zich verhoudt ten opzichte van de meetwaarden die worden verkregen met de sensoren die vanuit de regelgeving standaard ingebouwd zijn in de compartimenten van voertuigen (is niet van toepassing bij pluimveetransporten) en de metingen worden gerelateerd aan de temperaturen buiten.

Publicaties