Activiteit

Opening nationale sensoronderzoekslocatie stalemissies melkvee

Zowel de agrarische sector als overheden streven naar een verschuiving van middelsturing naar doelsturing in het beleid. Dit vereist betrouwbare meetketens, met de steeds verdere ontwikkeling van goede (sensor)meetsystemen als een belangrijke stap. Agro-innovatiecentrum De Marke wordt een van de nationale sensoronderzoekslocaties voor stalemissies.

Organisator LNV, Wageningen University & Research
Datum

vr 8 december 2023 10:15

Duur Inloop van 10:15 tot 10:30

Jan-Kees Goet, Secretaris-Generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), en Harold Zoet, gedeputeerde van Provincie Gelderland, openen deze nieuwe meetsystemen officieel op 8 december. Ook John Koeleman (voorzitter VK-Oost) en Gert van Duinkerken (Wageningen Livestock Research) zijn betrokken bij de openingshandeling.