Nieuws

Progesteronmeting in melk bruikbaar hulpmiddel bij fokwaardeschatting voor vruchtbaarheid

Gepubliceerd op
17 mei 2017

Op 28 april 2017 kwam een einde aan het vierjarige Europese onderzoeksproject PROLIFIC dat zich richtte op verbetering van vruchtbaarheid van melkkoeien. Op die dag vonden zowel de verdediging van promovendus Amabel Tenghe als een bijeenkomst voor deelnemende veehouders plaats te Wageningen. Hiermee is komen vast te staan dat progesteronmeting in melk een bruikbaar hulpmiddel is bij de fokwaardeschatting voor vruchtbaarheid.

Teruglopende vruchtbaarheid aanleiding voor fokwaardeonderzoek

Goede vruchtbaarheid is belangrijk voor een duurzaam en efficiënt melkveebedrijf. In de jaren negentig is de vruchtbaarheid van melkvee afgenomen, mede door de fokkerij. Daardoor is er een sterke interesse in de genetische verbetering van vruchtbaarheid. Traditionele vruchtbaarheidskenmerken gebaseerd op inseminatie- en afkalfdata zijn op grote schaal beschikbaar, maar geven geen accuraat beeld van de daadwerkelijke vruchtbaarheidsstatus van koeien. Binnen het Europese project PROLIFIC richtte onze onderzoekers zich daarom op progesteronmetingen in melk van onder andere de Herd Navigator.

Verbetering nauwkeurigheid fokwaarde

In het kader van PROLIFIC heeft Amabel Tenghe de afgelopen vier jaar vruchtbaarheidskenmerken op basis van progesterongegevens van de Herd Navigator bestudeerd. Het promotietraject is onderdeel van de European Graduate School in Animal Breeding and Genetics en deels uitgevoerd aan de Zweedse Agrarische Universiteit in Uppsala. Haar bevindingen staan in het proefschrift getiteld ‘Milk progesterone measures to improve genomic selection for fertility in dairy cows’. De belangrijkste conclusies van haar onderzoek zijn: i) vruchtbaarheidskenmerken op basis van progesteron zijn erfelijk en er zijn vele genen met een klein effect bij betrokken, een klein aantal kandidaat genen zijn gevonden; ii) progesteronmetingen in de melk in combinatie met genomics kan de nauwkeurigheid van de fokwaarde voor vruchtbaarheid verhogen. Echter, momenteel zijn er te weinig progesterondata om de nauwkeurigheid van de traditionele kenmerken, die op grote schaal worden gemeten, te verbeteren.

Verband vruchtbaarheid en melkproductie

Tevens werden de deelnemende melkveehouders deze dag op de hoogte gebracht van de resultaten die voortkwamen uit de data van hun koeien. Uit de data van 13 melkveebedrijven is geconcludeerd dat de vruchtbaarheid van een koe niet slechter hoeft te zijn bij een hogere melkproductie. De meeste koeien worden na hun 2e of 3e cyclus voor het eerst geïnsemineerd, waarbij circa 40% succesvol wordt geïnsemineerd. Het blijkt dat het inseminatiesucces onafhankelijk is van in welke cyclus een koe is, dus een verband tussen melkproductie en progesteroncyclus is niet gevonden. Wel hebben hogere productiekoeien meer inseminatiepogingen nodig.