Software

PUBAS - Urenbegrotingen

PUBAS is een Programma voor het opstellen van Urenbegrotingen voor Bedrijven in de Agrarische Sector. Deze software is samengesteld door Wageningen Livestock Research.

PUBAS helpt bij het opstellen van arbeidsbegrotingen voor (combinaties van) de 15 belangrijkste agrarische sectoren. Het rekenmodel geeft een overzicht van alle taken die op een bedrijf voorkomen en berekent, rekening houdend met bedrijfstype, bedrijfsomvang en mechanisatie, per taak en per bedrijf de benodigde werktijd.

Contact PUBAS

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met: