Nieuws

Recente ontwikkelingen in mestbewerking

Gepubliceerd op
14 oktober 2020

Het Sino Dutch Dairy Development Centre (SDDDC) is een samenwerking tussen Nederland en China en draagt bij aan het verbeteren van de zuivelketen in China op basis van een 'Grass to Glass' benadering van de volledige keten.

De Chinese zuivelsector produceert jaarlijks zo'n 37 miljard kilo melk, wat ongeveer 2,5 keer de totale melkproductie van Nederland is. Melkveebedrijven in China variëren van kleine huishoudelijke boerderijen tot boerderijen met meer dan 20.000 melkkoeien. De SDDDC is in 2013 begonnen met voedselveiligheid, maar tegenwoordig zijn ook milieukwesties en duurzaamheid sleutelthema's in de Chinese zuivelsector. Daarom heeft WUR een brochure ontwikkeld met deskundige kennis van de meest recente ontwikkelingen in mestverwerking. De brochure wordt verspreid via het SDDDC-netwerk en kan hier worden gedownload.

SDDDC


Alle SDDDC-activiteiten zijn gericht op het delen van Nederlandse zuivelexpertise met Chinese experts en beleidsmakers. Deze activiteiten zijn gericht op onderzoek en innovatie, het (door)ontwikkelen van academisch talent, trainingen en veldbezoeken en betrokkenheid van stakeholders door middel van seminars en webinars. Meer informatie over het SDDDC vindt u via www.sdddc.org.