Project

Reduceren van hittestress bij melkvee tijdens weidegang

In een deskstudie worden de effecten van hittestress op de melkproductie, gezondheid en welzijn van melkkoeien en de economische gevolgen onder Nederlandse omstandigheden in kaart gebracht. Verder wordt een verkenning uitgevoerd naar opties om de effecten van hittestress tijdens weidegang te reduceren.

Het klimaat in Nederland verandert. Tussen 1951 en 2013 is de gemiddelde temperatuur met 1,4oC gestegen en in deze periode is de neerslag met 14% toegenomen. Alle seizoenen zijn natter geworden behalve de zomer. Daarbij is de zonnestraling vanaf de jaren ‘80 met 9% toegenomen.

Hittestress

Er is sprake van hittestress wanneer er een onbalans is tussen de warmteproductie in de koe en de mogelijkheid om deze warmte kwijt te raken aan de omgeving. Dit gebeurt zodra de bovenste kritische temperatuur van de thermoneutrale zone wordt overschreden; deze ligt voor Holsteinkoeien tussen de 20-24oC.
Een gemiddeld jaar telt op dit moment in De Bilt 85 warme dagen waarbij de temperatuur boven de 20oC uitkomt. Dit betekent dat op bijna een kwart van de dagen in het jaar kans bestaat op hittestress.

Met een veranderend en warmer wordend klimaat hebben alle melkkoeien en jongvee (weidend of niet weidend) te maken. Hittestress is daarom in het algemeen een aandachtspunt in de melkveehouderij in Nederland. Echter de Nederlandse zuivelketen zet zich in voor het behoud van weidegang en werkt juist aan het verhogen van het percentage weidegang. Oplossingen die hittestress voorkomen of beperken tijdens weidegang dragen daarom bij aan het vergroten van het aantal weide-uren per jaar, met meer vers gras in het rantsoen en een lagere ammoniakemissie per koe. Daarom is deze studie specifiek gericht op het effect van hittestress bij weidegang en oplossingsrichtingen hiervoor.

Aanpak

De volgende activiteiten zijn voorzien in de deskstudie:

  • In kaart brengen van de kennis over de effecten van hittestress bij melkvee in gematigde klimaatstreken;
  • Kwantificering van de economische gevolgen van hittestress bij melkvee;
  • Verkenning van opties voor het reduceren van hittestress tijdens weidegang.

Verwachte resultaten

De volgende producten worden opgeleverd:

  • Nederlandstalig rapport met de resultaten uit de deskstudie over de effecten van hittestress bij melkvee in gematigde klimaatstreken;
  • De resultaten worden onder de aandacht gebracht via een nieuwsbericht.

Achtergrondinformatie

Gerelateerd nieuws

Publicaties

Verkennende studie naar hittestress bij melkvee tijdens weidegang in gematigde klimaatstreken. Timmerman, M., K. van Reenen, H. Holster, A. Evers (2018). Wageningen Livestock Research, Rapport 1117