Activiteit

Toekomst van digitale diermonitoring

Tijdens dit evenement dat plaatsvindt op 28 september 2022 op de campus in Wageningen kom je meer te weten over de toekomst van digitale diermonitoring. Netwerken en inspiratie opdoen, demonstraties en een discussiepanel van vooraanstaande sprekers staan centraal.

Organisator x3D - Cluster voor digitale diermonitoring
Datum

wo 28 september 2022 13:30 tot 16:30

Locatie Omnia
Plus Ultra, gebouwnummer D

Onder andere in het programma

  • Wageningen University & Research: Ervaringen vanuit digitaal monitoren van diergedrag, diergezondheid en dierenwelzijn (x3D) om partijen te verbinden en te inspireren
  • OnePlanet Research Center:Ingestible sensing bij mensen d.m.v. inslikbare sensoren en digital twins en inspirerende demo's
  • Raad voor Dierenaangelegenheden: De staat van het dier en de rol van technologie in de komende jaren
  • Utrecht University: Sensor technology to measure animals in motion
  • Paneldiscussie en interactie: Next level individual animal monitoring. Wat of wie is er nodig voor doorbraken?

Met volop gelegenheid tot netwerken.