Software

SchadeWijzer Inundatie

De SchadeWijzer Inundatie is een objectieve, transparante rekentool voor het berekenen van de schade die ontstaat als er land tijdelijk onder water komt te staan als gevolg van waterberging. De tool is ontwikkeld door Wageningen Livestock Research.

Waterberging op grasland

In tijden van extreme regenval lopen laag gelegen gedeelten in beekdalen onder water of worden waterbergingsgebieden aangesproken om overstromingen elders te voorkomen. Melkveebedrijven met land binnen deze gebieden lopen hierdoor schade op. Vee moet elders worden ondergebracht, het gras is niet meer bruikbaar (moet afgevoerd worden), er gaan groeidagen verloren, en het opruimen van zwerfvuil en repareren van afrasteringen kost veel extra arbeid.

Start de SchadeWijzer Inundatie

Met de SchadeWijzer Inundatie is objectief en transparant de waterbergingsschade aan het land te berekenen.

Start de SchadeWijzer Inundatie