Project

To Control Coccidiosis: beheersing van coccidiose bij vleeskuikens

Coccidiose is een belangrijk gezondheidsprobleem bij pluimvee, veroorzaakt door infecties met een zeer besmettelijke darmparasiet (Eimeria species). Ondanks strikte hygiënemaatregelen, zijn Eimeria-infecties bij vleeskuikens niet te voorkomen. Eimeria-infectie kan leiden tot ziekteverschijnselen bij vleeskuikens en daarmee tot verminderd dierenwelzijn. Daarnaast leiden infecties tot een slechtere voederconversie en verminderde groei, dus tot productieverlies.

Dit heeft grote economische gevolgen en verhoogt de milieubelasting van de vleeskuikenhouderij. Ook kunnen Eimeria-infecties leiden tot secundaire infecties die gepaard gaan met hoge sterfte, antibioticagebruik en mogelijk voedselinfecties bij consumenten. Coccidiose en secundaire infecties kosten jaarlijks wereldwijd miljoenen euro’s.

Huidige strategieën voor beheersing

Om de gevolgen van coccidiose en secundaire infecties, en daarmee verminderd dierenwelzijn en productieverlies te beperken, worden preventief producten (coccidiostatica) aan het voer van vleeskuikens toegevoegd. Deze kunnen de coccidioseproblemen maar beperkt tegengaan. Daarom wordt ter afwisseling soms met levend vaccin gevaccineerd, maar dit is duur en loont alleen als het lukt om een vroege, uniforme infectie door de vaccinstam en tijdige weerstandopbouw te krijgen. Dit lukt vaak onvoldoende, waardoor Eimeria-veldstammen en secundaire infecties toch nog problemen geven. De inzet van medicatie ter preventie en behandeling van coccidiose en secundaire infecties is niet alleen kostbaar, maar ook ongewenst uit oogpunt van volksgezondheid en maatschappelijke acceptatie van de vleeskuikenhouderij. Omdat insleep van Eimeria op dit moment niet te voorkomen is, is het van groot belang om de infecties beheersbaar te maken, zodat negatieve afwenteling op dierenwelzijn en productie wordt voorkomen.

Doel van dit project: coccidiose beheersbaar maken

Het doel van dit project is het beheersbaar maken van coccidiose in de vleeskuikenhouderij door het vergroten van de weerbaarheid van het kuiken, waarbij mogelijk op termijn de inzet van medicatie (ook voor secundaire infecties) niet meer nodig is. Door een geïntegreerde aanpak willen we zowel de vroege bescherming stimuleren als de darmgezondheid ondersteunen tijdens infectie en herstel. Deze aanpak is nieuw, omdat het niet is gericht op eliminatie of onderdrukken van de parasiet, wat tot nu toe maar matig succesvol is gebleken, maar juist op ondersteuning van het vleeskuiken bij de onvermijdelijke infecties met de parasiet.

Betere diergezondheid, dierwelzijn en productie

Het project leidt tot voer- en managementstrategieën die de vleeskuikenhouder ondersteunen in het beheersen van coccidiose, en daarmee leiden tot minder medicijngebruik, een beter dierenwelzijn en minder productieverliezen.