Nieuws

Veerkracht - Lang leve de gezonde melkkoe

Gepubliceerd op
20 december 2020

Het nieuwe Kennis op Maat programma "Veerkracht – Lange Leve de Gezonde Melkkoe" is van start. Het programma gaat over het verbeteren van de veerkracht van koeien door het verlagen van de draaglast en verhogen van de draagkracht, met name gedurende de hele transitieperiode.

Kennis delen en toepassen

Kennis uit eerder onderzoek wordt in dit programma gedeeld met de praktijk van melkveehouders, toekomstige melkveehouders (studenten) en hun dierenartsen. Het gezamenlijk toepassen van de kennis via het zoeken naar bedrijfsspecifiek handelingsperspectief staat hierbij centraal.

Gericht de veerkracht van koeien verhogen

Het programma focust op het detecteren van koeien die verhoogd risico lopen om ziek te worden. Met behulp van sensordata en andere kengetallen kan een risicoanalyse gemaakt worden. Deze vertelt in welke mate je problemen kunt verwachten gedurende de transitieperiode. In combinatie met KoeKompas kan naar gericht handelingsperspectief voor de veehouder gezocht worden om de veerkracht te verhogen.

De data zal direct een effect weergeven van het aangepaste management. Op deze manier leren veehouders kritisch te kijken naar de effecten van hun aanpassingen in het management en kunnen ze dit zelf evalueren. Door in het netwerk met elkaar en met onderzoekers in gesprek te gaan, leren de veehouders om nieuwe kennis om te zetten naar nieuw handelen. Daarnaast is het creëren van bewustzijn ook een belangrijk aspect in dit project.

Meedoen?

Geïnteresseerden kunnen zich nog aansluiten bij dit Kennis op Maat project. Ga naar de website van VKON voor meer informatie:

Partners

Het betrokken netwerk bestaat uit technologiebedrijven, melkveehouders, dierenartspraktijken en kennisinstituten. Het Kennis Op Maat project wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research in nauwe samenwerking met VKON. Partners in het project zijn: Relitech, Aeres Hogeschool Dronten, Dierenartspraktijk Den Ham, FarmResult en Nedap.

De aftrap van dit twee jaar durende project vond plaats op 10 november 2020 tijdens de Op Koers bijeenkomst van VKON.