Nieuws

Video: Methaan uit mest verbranden om klimaat-impact te reduceren

article_published_on_label
10 december 2019

Op het erf van de familie Van Roessel uit Haarsteeg (NB) loopt een onderzoek naar methaanuitstoot. Een fakkel moet gevormd methaan omzetten in koolstofdioxide. Het is één van de drie methaanreducerende proeven van Wageningen University & Research op boerenbedrijven in opdracht van het ministerie van LNV.

De bedoeling van de proef is om in de koeienmest gevormde methaan niet in de lucht te laten verdwijnen als broeikasgas, maar om te zetten in onder meer CO2. Dat laatste gas heeft immers een 28 keer minder opwarmend effect dan methaan.

Geen mest onder de vloer

Peter van Roessel richtte de stal zo in, dat er nauwelijks emissie van ammoniak en methaan zou moeten zijn. „Er zitten lengtesleuven in de vloer, die aflopen naar een gaatje van vijf bij drie centimeter. Daar gaat vrijwel alleen urine in. Zo is de urine snel gescheiden van de mest. Eenmaal per drie dagen wordt de goot onder die gaatjes als een soort wc doorgespoeld”, zegt hij. „De urine en het afvalwater vang ik daarna samen op. Er blijft verder geen mest onder de vloer achter.”

Een roosterschuif transporteert de rest van de mest met stro uit de ligboxen naar een scheider, die een lokale constructeur ontwikkelde. Resultaat van die scheiding is een dunne en een dikkere fractie, die volgens de melkveehouder niet onder doet voor vaste mest. Het dunnere gedeelte komt in de mestzak van de proefopstelling.

Tot enkele weken geleden werd er in die mestzak echter onvoldoende methaan gevormd om de fakkel te laten branden. Zelfs toen onderzoekers van de Wageningen Universiteit de mestzak, waarin de mest ligt opgeslagen, onder een halve millibar druk zette, werd nergens een lek gevonden. Minuscule lekjes werden uiteindelijk wel gevonden in koppelingen tussen de mestzak en de fakkel.

100 kuub gas per 14 dagen

Het resultaat is dat de fakkel nu wél kan branden. Iedere twee weken verbrandt Van Roessel inmiddels 100 kuub gas, dat voor 60 procent uit methaan bestaat. In de zomer nog meer. De vlam is schoon, aldus Van Roessel. Zo schoon dat de vlam blauw tot kleurloos is. „Dat de minuscule lekken in de koppelingen ervoor konden zorgen dat de fakkel niet brandde, zegt voor mij genoeg over hoe weinig effect emissiearme vloeren hebben op de methaanproductie”, aldus Van Roessel. „Een klein gaatje is blijkbaar al genoeg om alle methaan te laten ontsnappen. Dat methaan onder de emissiearme stalvloer gevormd wordt, is volgens mij overigens wel vragen om ontploffingen in die stallen.”

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bron: Melkvee, 7 december 2019


Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid

<L CODE="C04">Ministerie van LNV</L>