Nieuws

WUR hofleverancier van kennis

article_published_on_label
22 juni 2023

Woensdag 21 juni kreeg Marion de Vries van Wageningen University & Research de gelegenheid hofleverancier te zijn in kennis over een duurzame landbouw. De koningsparen van Nederland en België bezochten samen met een delegatie Belgische en Nederlandse ministers het Climate Tech Forum in Brussel. Daar gaf De Vries een pitch over het Europese project ClieNFarms.

Koning Willem-Alexander sprak op het Forum over de noodzakelijke verduurzaming van de landbouw: “België en Nederland kunnen samen laten zien dat het ook ánders kan. In onze beide landen is dit buitengewoon urgent. Sterker nog; het is een voorwaarde voor verdere ontwikkeling überhaupt. Goed om hier zoveel experts te ontmoeten die zich daarop richten.”

Project ClieNFarms voor klimaat neutrale landbouw in Europa

ClieNFarms heeft als doel om succesvolle lokale initiatieven door te ontwikkelen en systemisch op te schalen voor een klimaatneutrale en -weerbare landbouw in heel Europa. Het landbouwbedrijf straat hierbij centraal. Met om hen heen een netwerk van bedrijfsleven, adviseurs, overheden en onderzoekers.

Het Nederlandse voorbeeld hierbij is een tiental Koeien&Kansen melkveehouders die samen met WUR en FrieslandCampina samenwerken om vergaande emissiereductie te bereiken.

In het project wordt gezocht naar hoe deze kennis uit te wisselen, te demonstreren en te vertalen naar andere toepassingen in Europa.

Interesse

Het was een bijzondere ervaring de Koninginnen persoonlijk te spreken en hun betrokkenheid te voelen
Marion de Vries

De interesse was groot en De Vries kreeg veel vragen vanuit de delegatie. Koninginnen Maxima en Mathilde benadrukten de waarde van intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en het belang van het betrekken van verschillende actoren voor het vinden van oplossingen. De Belgische minister Brouns, van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie & Landbouw, erkende het belang van samenwerking tussen kennisinstituten van Nederland en België, gezien de overeenkomstige problematiek in de landbouw.

Uitleg over het project ClienNFarms