Nieuws

WUR meet fijnstof en ammoniak in stallen uitgerust met klimaatsysteem

Published on
15 juli 2020

Binnenkort begint Wageningen Livestock Research (WLR) met het meten van ammoniak- en fijnstofconcentraties bij een leghennenbedrijf dat gebruikt maakt van het klimaatsysteem ECO Zero van Vencomatic. Het bijzondere van dit systeem is dat het zowel binnenkomende lucht voorbehandeld als uitgaande lucht zuivert. Dat moet de hoeveel fijnstof en ammoniak terugdringen.

Wageningen Livestock Research (WLR) gaat meten hoeveel fijnstof en ammoniak er door het klimaatsysteem ECO Unit systeem wordt weggevangen en dus niet meer naar de omgeving wordt uitgestoten. Minder uitstoot levert voordelen op voor dier, milieu en de bedrijfsvoering.

De verwachting is dat de ECO Unit de fijnstofemissie met tachtig procent reduceert

2021

Onderzoekers meten zowel de concentraties van de stallucht die de ECO units ingaat, als de concentraties in de lucht die de units verlaat. Hiermee kunnen onderzoekers de emissie van de stal en het reductiepercentage van de ECO Unit berekenen.

De verwachting is dat de ECO Unit de fijnstofemissie met tachtig procent reduceert, en ammoniak met minimaal vijftig. De stal heeft een bijzondere emissiefactor gekregen van 10 gram ammoniak (proefstalstatus). De resultaten van de metingen zullen in 2021 bekend worden. Dat is een belangrijk stap om uiteindelijk opgenomen te worden in de landelijke regelgeving.

ECO Zero is ontworpen om niet alleen de emissies te verlagen en tegelijk het stalklimaat te verbeteren

Het ECO Zero systeem

Het verminderen van de emissies van fijnstof en ammoniak is belangrijk voor de volksgezondheid en de natuur. Voor veehouders is het een voorwaarde voor verdere ontwikkeling, maar ook een extra kostenpost. ECO Zero is ontworpen om niet alleen de emissies te verlagen, maar tegelijk ook het stalklimaat te verbeteren. Bij succes is dat ook in het directe belang van de dieren en de mensen op het bedrijf, en op de economische prestaties.

Het ECO Zero systeem maakt gebruik van de ECO Units. Bij het ECO Zero systeem wordt de volledige stalventilatie via ECO Units voorzien. De ECO Unit is een luchtconditioneringsunit die de binnenkomende lucht zowel kan opwarmen als afkoelen. Het opwarmen gebeurt door relatief koude buitenlucht door panelen te laten stromen waar relatief warme stallucht langs stroomt in tegengestelde richting. Het koelen gebeurt door water te verspreiden over de panelen waardoor de lucht de stal in gaat. De koelcapaciteit is zo groot dat er, in verhouding tot stallen zonder deze koeling, 50% van de normaal geïnstalleerde ventilatiecapaciteit nodig is waarbij de staltemperatuur laag genoeg kan worden gehouden.

De ECO Units aan het verwarmen (boven) en aan het koelen (onder).

Verminderen emissies

Het emissiereducerende principe van ECO Zero bestaat uit een hogere minimumventilatie, waardoor mest beter gedroogd kan worden en een lager gemiddeld ventilatieniveau over het gehele jaar vanwege de koeling. Daarnaast vangt de warmtewisselaar ammoniak af door opname ervan in het condenswater op de vochtige panelen, in het koelwater en door het toevoegen van zuur aan het koelwater in de ECO Unit. Stof wordt afgevangen door condens op de vochtige panelen of door het koelwater.

Project

De metingen worden uitgevoerd in het kader van het project ‘Ontwerpen voor een gezondere pluimveehouderij’. In dit project werken wetenschappers aan diverse maatregelen om de emissies van fijnstof, ammoniak en geur te verminderen met behoud van het huidige niveau van diergezondheid en dierenwelzijn. Het ECO Zero systeem draagt o.a. hieraan bij via de verbetering van het stalklimaat.