Nieuws

WUR ondertekent transparantieovereenkomst dierproeven

Gepubliceerd op
2 november 2021

Wageningen University & Research heeft vandaag een handtekening gezet onder de Nederlandse transparantieovereenkomst dierproeven. De groep ondertekenaars bestaat uit 15 organisaties (universiteiten, universitaire medische centra, wetenschappelijke instituten, bedrijven en verenigingen) in Nederland die betrokken zijn bij dierproeven. Het doel van de overeenkomst is een opener en transparanter klimaat rondom dierproeven.

De transparantieovereenkomst dierproeven is opgesteld door Nederlandse onderzoekers en communicatiespecialisten in samenwerking met de European Animal Research Association (EARA) en Stichting Informatie Dierproeven (SID). De Nederlandse overeenkomst is geïnspireerd op reeds bestaande overeenkomsten die in België, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn opgesteld.

Toezeggingen

De 15 ondertekenaars zijn betrokken bij het uitvoeren, ondersteunen of financieren van dierproeven ten behoeve van de gezondheid van mens en dier, kwaliteit van leven en natuur en milieu. Met het ondertekenen van de overeenkomst, doen de organisaties de volgende toezeggingen:

  1. We zijn duidelijk over wanneer, hoe en waarom we dieren in onderzoek gebruiken.
  2. We streven naar betere communicatie over dierproeven in Nederland met het publiek en de media.
  3. We bieden proactief mogelijkheden aan het brede publiek om kennis te maken met dierproeven en de regelgeving die daarop van toepassing is.
  4. Jaarlijks rapporteren wij onze voortgang en delen we ervaringen.

Alternatieven voor dierproeven

Sonja de Vries, trekker van het dierproevenbeleid binnen WUR voor het doeldieronderzoek: ‘Voor de transitie naar een toekomstbestendig circulair voedselsysteem is en blijft onderzoek met en voor dieren nodig. Daarbij is het onze verantwoordelijkheid om dierproeven tot een absoluut minimum te beperken. Wij werken daarom bij WUR voortdurend actief aan de ontwikkeling van allerlei alternatieven voor dierproeven, zoals sensortechnologieën, mini-orgaantjes (organoïden) en zelflerende computermodellen. Daar waar vervangen niet mogelijk is en dierproeven noodzakelijk en zelfs wettelijk verplicht zijn, voeren we de experimenten met zo min mogelijk proefdieren uit. Ook zijn we voortdurend bezig om het ongerief voor de dieren zo gering mogelijk te houden en het leven van de proefdieren zo prettig mogelijk te maken.’

Hart en Vaatziekten

Sander Kersten, trekker van het dierproevenbeleid binnen WUR voor het humane onderzoek: ‘De laatste decennia is de behandeling van hart en vaatziekten sterk verbeterd, vooral door de effectieve inzet van medicijnen. Toch overlijden jaarlijks nog heel veel mensen als gevolg van hart en vaatziekten. Belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn een te hoog vet- en cholesterolgehalte in het bloed. In ons onderzoek gebruiken we proefdieren om beter te begrijpen hoe het vetgehalte in het bloed gereguleerd wordt. Hieruit ontstaan nieuwe aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen die het vetgehalte in het bloed verlagen.’

De ondertekenaars van de Nederlandse transparantieovereenkomst dierproeven zijn: Amsterdam UMC, Biomedical Primate Research Centre, Charles River Laboratories Den Bosch B.V., Envigo RMS B.V., Erasmus Universitair Medisch Centrum, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Leiden Universiteit, Nederlands Kanker Insituut, Radboudumc, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Maastricht, Vereniging Sportvisserij Nederland, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research.