Project

x3D Clusternetwerk rond ICT voor Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn

Het x3D-Clusterproject wil het gebruik en de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen voor het meten en monitoren van diergedrag bevorderen. Dit wordt gedaan door partijen uit verschillende werelden te verbinden en bewust te maken van de mogelijkheden om bij te dragen aan goed welzijn en een goede gezondheid van dieren.

Het x3D-project richt zich op dieren waar samenwerking tussen mens en dier intensief is (paarden) en op individuele in groepen gehouden dieren die voor ons voedsel zorgen (zoals koeien, kippen, varkens, geiten en schapen).

Het gebruik van moderne Communicatie- Informatie- en Sensortechnologie (x-technologie) bij het monitoren van diergedrag, diergezondheid en dierenwelzijn (3D) stimuleert ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en draagt direct bij aan economische ontwikkeling in de regio Oost.

De partners in het cluster stimuleren de samenwerking van (MKB-)bedrijfsleven, kennisinstellingen en eindgebruikers van verschillende sectoren. Het consortium bestaat uit Oneplanet Research Centre, Hogeschool Saxion, Wageningen Livestock Research, Universiteit Twente en Hogeschool Van Hall Larenstein.

20190429 Praatplaatje_nieuw.jpg

Bron: Annika Rettig, VHL

20190429 Schema_Kees.jpg

Bron: Annika Rettig, VHL