Big data, precisielandbouw & robotica in de veehouderij

Wageningen Livestock Research verricht onderzoek naar de mogelijkheden van het toepassen van big data, precisielandbouw & robotica in de veehouderij. Samen met het bedrijfsleven, overheden en veehouders werken we aan nieuwe technologische toepassingen die bijdragen aan nieuwe kennis, data en tools voor de veehouderij.

  • Onderzoek big data, precisielandbouw en robotica in de veehouderij

We werken graag met u aan:

  • Smart farming en precisielandbouw
  • Inzet van big data
  • Ontwikkeling van robotica

Innovaties laten werken voor de veehouderij

Nederland is wereldwijd een koploper op het gebied van innovatie en kennis binnen de veehouderij. Nieuwe ontwikkelingen maken hier nu deel van uit. Wij werken aan de volgende onderzoeksvragen om deze innovaties tot meerwaarde te brengen binnen onze sector:

  • Welke nieuwe technologieën komen beschikbaar om data te genereren?
  • Hoe gebruiken we kunstmatige intelligentie om de veelheid van data om te zetten in relevante informatie?
  • Hoe vertalen we alle verzamelde informatie naar toepasbare systemen binnen de veehouderij?
Smart farming, big data en robotica

Implementeren van technologische ontwikkeling

Het optimaal inzetten en afstemmen van de nieuwste technologische toepassingen op het gebied van precisielandbouw, big data en robotica roept vragen op. Wageningen Livestock Research helpt u graag zoeken naar oplossingen.

Domains of our integrated and applied scientific research

Wij beschikken over specifieke expertise op het gebied van veehouderijsystemen. Denk hierbij aan kennis over graslandbeheer, diergedrag op individueel en koppelniveau. Daarnaast hebben wij ook ervaring met de opslag, koppeling en analyse van grote hoeveelheden data van verschillende oorsprong, en zijn we bekend met de laatste innovaties rondom robotica en precisielandbouw binnen de veehouderij. Door deze kennis met elkaar te combineren, kunnen wij met het bedrijfsleven, overheden en de sector stappen voorwaarts maken in de ontwikkeling en implementatie van deze technologieën in de veehouderij.

Benieuwd wat onderzoek naar nieuwe technologische ontwikkelingen voor u kan betekenen? Informeer bij:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Een duurzame en renderende veehouderij

Wageningen Livestock Research beschikt over kennis en ontwikkelt nieuwe kennis. Die zetten we in voor een duurzame en renderende veehouderij.

> Lees verder over wat wij bieden als kennispartner

Opdrachtgevers
Wij doen onderzoek voor het landbouwbedrijfsleven, de toeleverende industrie, voedingsbedrijven, sectororganisaties, overheden, andere kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties wereldwijd.