Waarom een goed functionerende delta nodig is

Waarom een goed functionerende delta nodig is

De Nederlandse delta is met haar rivieren, meren, beken en kanalen van nature rijk aan vis, en voor veel trekvissen is ons land de toegangspoort tot Europa. Een rijke visstand kenmerkt een ecologisch goed functionerende delta en is van groot belang voor sport- en beroepsvissers.

Zoetwater is ook cruciaal voor bijvoorbeeld scheepvaart, landbouw, drinkwater en recreatie. Daarnaast is waterbeheer noodzakelijk voor onze veiligheid. Al deze ecosysteemfuncties stellen hun eigen wensen en eisen aan het beheer, menselijke ingrepen en ruimte voor natuurlijke processen.

Ons toegepast onderzoek naar zoetwatervis

Het toegepaste onderzoek van Wageningen Marine Research richt zich op vragen als:

  • Hoe staat het ervoor met de visbestanden in de Nederlandse wateren?
  • Welke veranderingen zien we in hoe vissen gebruik maken van onze binnenwateren, en in welke fase van de levenscyclus gebruiken ze welke omgeving?
  • Wat hebben vissen nodig om beter te overleven in onze wateren?
  • Hoe reageren vissen op migratiebarrières, en hoe kunnen knelpunten voor trekvissen worden opgelost?
  • Hoe gaat het met de commerciële visbestanden? En hoe kan er duurzaam worden gevist op onze zoete wateren, zodat vissers rendabel kunnen vissen, het visbestand binnen biologisch veilige grenzen blijft, maar er ook genoeg overblijft voor vogels die afhankelijk zijn van vis als prooi? 

Lees meer over zoetwateronderzoek bij Wageningen Marine Research