Antifouling en marine growth op schepen en platforms

De maritieme sector is op zoek naar innovaties om aangroei op oppervlakken (fouling) te voorkomen. Bij schepen verhoogt aangroei de weerstand en kost daarmee veel brandstof. Bij drijvende structuren kan het drijfvermogen verminderen en bij vaste structuren heeft aangroei invloed op de duurzaamheid van materialen en effect van golfwerking. Voor aangroeiwering (antifouling) zijn verschillende coatings op de markt. Maar deze coatings mogen niet belastend zijn voor het ecosysteem. Wageningen Marine Research onderzoekt de effecten, en werkt mee aan de ontwikkeling van biologische antifoulingsmethoden voor schepen, koelinstallaties, offshore platforms en andere maritieme installaties.

  • Antifouling voor schepen en platforms

Aangroei van organismen zoals zeepokken en mosselen op schepen geeft veel weerstand en leidt tot hoge brandstofkosten. Om klimaatdoelen voor de scheepvaart te halen, zijn oplossingen nodig om fouling tegen te gaan. Daarnaast kan aangroei ook leiden tot de verspreiding van invasieve soorten. Dit speelt vooral een rol in delen van de romp met een ongelijk oppervlak, zoals de schroeven. Vooral daar zijn alternatieve antifouling-aanpakken nodig.

Effectiviteit en effecten van antifouling

Wageningen Marine Research onderzoekt de aangroei op schepen en andere harde structuren, zoals olie- en gasinstallaties op zee en natuurlijke riffen. Ook onderzoeken wij de effectiviteit en mogelijke giftigheid van verschillende coatings die aangroei moeten voorkomen om zo tot duurzame oplossingen te komen.

In het GASDRIVE-project wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van uitlaatgassen (CO2) om aangroei te voorkomen. Ook wordt gekeken naar de potentieel nadelige milieu-impact daarvan. Dit concept kan mogelijk ook aangroei in koelwatersystemen tegengaan.  

Biologische antifouling

Er komen steeds meer alternatieven voor antifouling op de markt. Wageningen Marine Research onderzoekt of biologische antifouling kan worden ingezet op stilstaande objecten, zoals een platform. Hierbij kunnen aangestuurde veranderingen in de biofilm en de foulinggemeenschap bijdragen aan het wegblijven van hinderlijke aangroei. Daarbij kunnen we bepaalde soorten uitzetten om het effect te monitoren.

Ons aanbod

  • Kennis over aangroei op schepen en maritieme installaties: soorten en leefgemeenschappen
  • Onderzoek naar effectiviteit en giftigheid van verschillende coatings
  • Onderzoek naar effectiviteit en duurzaamheid van alternatieve antifoulingmethodes.

Stel uw vraag over antifouling voor schepen en platforms aan onze expert: