Verbeteren van kennis over tarbot en griet

De platvissen tarbot en griet zijn belangrijke bestanden voor de kottervloot. De informatie over deze bestanden die door de internationale wetenschappers van ICES wordt gebruikt voor de bestandsschattingen is echter beperkt. Een gerichte jaarlijkse monitoring (survey) zou volgens ICES een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kennis. Daarom is Wageningen Marine Research gestart met een zogenaamde bedrijfssurvey.

  • turbot_shutterstock_1338984698.jpg

Binnen diverse onderzoekssamenwerkingen werken onderzoekers en vissers aan het verbeteren van de kennis over tarbot en griet. Een bedrijfssurvey moet ervoor zorgen dat er meer gegevens beschikbaar komen voor de jaarlijkse toestandsbeoordeling en het vangstadvies.

Meer gegevens verzamelen

Tarbot en griet zijn belangrijke bijvangstsoorten voor de Nederlandse kottersector. De hoeveelheid gegevens voor de bestandsschattingen is echter beperkt, doordat de wetenschappelijke boomkorsurvey (BTS) vrij weinig tarbot en griet vangt. De BTS is namelijk niet ingericht voor deze soorten. Het gevolg is dat de Europese Commissie extra voorzichtige vangstadviezen aan ICES (Internationale Raad voor Onderzoek der Zee) vraagt.

ICES adviseert daarom om met een op tarbot en griet gerichte bedrijfssurvey de hoeveelheid gegevens te vergroten. De nauwkeurigheid van de toestandsbeoordeling van de bestanden kan dan mogelijk verbeterd worden. Binnen het project onderzoeksamenwerking (OSW) 2.0 ging daarom in 2018 de bedrijfssurvey tarbot en griet van start.

Bedrijfssurvey

Aan boord van vissersschepen worden op een gestandaardiseerde manier de vangsten van tarbot en griet in kaart gebracht. Er wordt gewerkt met drie vaste schepen die elk jaar meedoen. Het surveygebied is ingedeeld in surveystations van 5x5 kilometer. Per jaar worden zestig willekeurige surveystations bemonsterd.

De survey wordt jaarlijks uitgevoerd om een tijdserie op te bouwen. Door onderlinge vergelijking van jaarlijkse resultaten kan iets gezegd worden over de ontwikkeling van de bestanden. Samen met de gegevens uit de BTS en de bemonsteringen op de visafslagen (marktbemonstering) kan dit ‘signaal’ door ICES worden meegenomen in de toestandsbeoordeling van de bestanden. Om gebruikt te kunnen worden voor de toestandsbeoordelingen van de tarbot- en grietbestanden moet een ononderbroken tijdsserie van minimaal vijf jaar worden opgebouwd.

Regelmatige evaluatie

Regelmatig vindt er een evaluatie plaats van de gegevens die voor de bestandschatting worden gebruikt en hoe nieuw beschikbaar gekomen gegevens zoals deze bedrijfssurvey daarin worden meegenomen. Er wordt dan besloten of de nieuwe data van toegevoegde waarde zijn, en dus gebruikt gaan worden in de toestandsbeoordeling. Als er sprake is van een nauwkeuriger beeld van de bestanden tarbot en griet, dan heeft het nut om door te gaan met deze bedrijfssurvey.

Infographic_Bedrijfssurvey_TarbotGriet - web.jpg

Download de infographic over tarbot en griet

Stel uw vraag over tarbot en griet aan onze expert