Expeditie Spitsbergen

In de zomer van 2022 vond weer een expeditie plaats naar Spitsbergen: van 13 tot en met 22 juli deden zeven WUR-onderzoekers mee aan de grote internationale wetenschappelijke SEES-expeditie, georganiseerd door Nederlandse onderzoekers. SEES staat voor Scientific Expedition Edgeøya Spitsbergen. De vijftig wetenschappers reisden met de MV Ortelius naar het onbewoonde eiland Edgeøya, gelegen aan de oostkant van de Spitsbergen-archipel. Het waarnemen van klimaatveranderingen was het doel van SEES-2022. In 2015 vond eenzelfde expeditie plaats.

Vanuit Wageningen Marine Research waren Martine Van den Heuvel-Greve, Hans Verdaat, Joep de Leeuw, Sophie Brasseur, Suse Kühn en Nathalie Steins aan boord. Daarnaast deed vanuit Wageningen Universiteit Nico van den Brink mee aan deze expeditie. Doel van het veldwerk voor de WUR-onderzoekers is:

 • basismonitoring doen van wat er in het water langs de kust leeft;
 • kennis opdoen van het voedsel van walrussen en vogels;
 • tellingen verrichten van zeevogels en -dieren;
 • kwikvervuiling meten in de bodem en het gras;
 • interactie bestuderen tussen wetenschappers en toeristen die ook aan boord zijn.

- Lees de blogs van expeditie 2022

 • 3 augustus 2022
  Walrusdrollen voor de wetenschap
  Walrussen zijn een ideaal bemonsteringsinstrument voor de zee. Ze foerageren een eind van de kust af op de zeebodem, maar komen regelmatig terug op land om te rusten en vaak ook te poepen. Door hun uitwerpselen te verzamelen en te analyseren komen we te weten wat er in de omgeving is te vinden.
  Lees meer
 • 19 juli 2022
  Onderzoekers en toeristen werken samen: plastic op de stranden
  De SEES-expeditie is niet alleen uniek omdat er vijftig onderzoekers aan boord zijn, maar ook nog eens 36 toeristen. Deze zogenaamde Arctic Academy-deelnemers krijgen een kijkje in de keuken van het onderzoek en mogen ook actief meehelpen. Als sociale wetenschapper ben ik benieuwd hoe die samenwerking tijdens de reis verloopt. Welke lessen kunnen we leren voor toekomstige expedities en citizen science in het Arctische gebied? Vandaag gaan we met de toeristen zwerfvuil op het strand van Russebukta onderzoeken.
  Lees meer
 • 26 juli 2022
  Wat leeft er in het water langs de kust van Spitsbergen?
  Doel van de Spitsbergen-expeditie is om vooral onderzoek te doen bij Kapp Lee, het noordwestelijke puntje van het eiland Edgeøya dat aan het grote fjord (Storfjorden) ligt aan de zuidoostkant van Spitsbergen. Nederlanders doen hier al sinds eind jaren zestig onderzoek, met name naar planten en grotere dieren (rendieren en ijsberen). Kapp Lee bereiken blijkt tijdens deze expeditie een hele uitdaging. Mist, grote golven die op de kust breken, wind en de aanwezigheid van ijsberen leiden er dagelijks toe om steeds de plannen te wijzigen. Uiteindelijk kunnen we hier op zaterdag voor het eerst aan land, voor de kust van Rosenbergdalen.
  Lees meer
 • 13 juli 2022
  Onder drieteenmeeuwen
  Om erachter te komen hoe drieteenmeeuwen reageren op de “Atlantificering” van de zee aan de westkust van Spitsbergen gaan we vandaag (6 juli) naar een kolonie drieteenmeeuwen die broeden op een rotswand van een eiland, het Blomstrand schiereiland tegenover Ny Ålesund aan de Kongsfjorden in het noordwesten van Spitsbergen.
  Lees meer
 • 12 juli 2022
  Martine van den Heuvel-Greve bij het Oog op morgen over Noordpool Expeditie
  50 wetenschappers zijn op expeditie naar de Noordpool om de gevolgen van de opwarming van de aarde te onderzoeken. Met het oog op morgen sprak gisteravond met de Groningse organisator en poolonderzoeker Maarten van Loonen en WUR-bioloog Martine van den Heuvel-Greve over de expeditie die morgen start.
  Lees meer