Survey makreel- en horsmakreeleieren

Survey makreel- en horsmakreeleieren

Elke drie jaar is Wageningen Marine Research weer op zee voor de makreeleisurvey op de Noordzee. Deze survey is een onderdeel van de internationale Noordoost-Atlantische makreel- en horsmakreeleisurvey. Vanwege de logistiek wordt de Noordzeesurvey altijd uitgevoerd in het jaar na de grote Atlantische survey. Het doel van de survey is een bestandsbepaling van makreel en horsmakreel via de eiproductie van deze soorten.

Volg de onderzoekers via hun weblog

Ewout Blom, Dirk Burggraaf, Betty van Os, Thomas Pasterkamp, Ineke Pennock en Cindy van Damme zullen 4 weken aan boord van de Tridens makreel(eieren) gaan bemonsteren. Iedere week zal de Noordzee volledig bemonsterd worden, dus de Tridens gaat de komende vier weken de gehele Noordzee vier keer doorkruisen.

Met deze planktontorpedo worden de eitjes uit het water gehaald.
Met deze planktontorpedo worden de eitjes uit het water gehaald.

TijMet een Gulf VII planktontorpedo (zie foto) wordt de waterkolom bemonsterd voor viseieren. Alle makreeleieren in de monsters worden verzameld en geteld dit geeft een schatting van de totale eiproductie in het huidige paaiseizoen. Daarnaast wordt er met een pelagisch net volwassen makreel gevangen om te bepalen hoeveel eieren één vrouwtje afzet.

Deze survey maakt onderdeel uit van een grote, door ICES gecoördineerde internationale survey. In tegenstelling tot de survey in het Atlantische gebied, die door 13 instituten wordt uitgevoerd, wordt de Noordzeesurvey alleen door Wageningen Marine Research uitgevoerd. De resultaten van de survey worden gebruikt in de toestandsbeoordeling van het paaibestand van makreel, uitgevoerd door ICES.

In juni zullen de onderzoekers van Wageningen Marine Research weer terugkeren in IJmuiden met hopelijk veel makreeleieren aan boord.