Nieuws

Aangespoelde bultrug Johanna had microplastics in de maag

Gepubliceerd op
13 mei 2015

In de bultrug Johanna die eind 2012 aanspoelde zijn microplastics gevonden. Het is voor het eerst dat microplastics zijn gevonden in het darmstelsel van een baleinwalvis. Zestien stukjes plastic werden gevonden door Ellen Besseling en collega's van de leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer en onderzoeksinstituut IMARES. De onderzoekers kunnen niet uitsluiten dat de walvis meer plastic had ingeslikt, omdat een deel kan zijn uitgescheiden in de dagen dat Johanna gestrand op het wad lag. Bovendien kon niet het hele darmstelsel worden verzameld.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de bultrug last had van dit ingeslikte plastic. Bij kleinere diersoorten is het waarschijnlijker dat blokkade van het darmstelsel optreedt, en dat wordt bij vogels inderdaad regelmatig gezien. Microplastics zijn stukjes plastic kleiner dan 5 millimeter en ontstaan door het uiteenvallen van groter afval uit bijvoorbeeld verzorgingsproducten en kunnen rechtstreeks in het mariene milieu terechtkomen.

De restanten van Bultrug Johanna na de dissectie op Texel
De restanten van Bultrug Johanna na de dissectie op Texel

De darminhoud van walvissen kan volgens Besseling een beeld geven van de plastic vervuiling op zee: "Het maakt duidelijk dat zelfs dieren ver van de bewoonde wereld microplastics inslikken". Juist omdat er niet zo vaak aangespoelde walvissen onderzocht worden, is het belangrijk om ook een waarneming over maar één individu openbaar te maken.

Het uitspoelen van de darmen van bultrug Johanna.
Het uitspoelen van de darmen van bultrug Johanna.

In december 2012 spoelde de bultrug die Johanna genoemd werd, aan op een zandbank bij Texel. Na overlijden werd de inhoud van het darmstelsel in het laboratorium gezeefd en uitgezocht. Vervolgens werd van elk vermoedelijk stukje plastic bekeken of het daadwerkelijk plastic was.

De bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Marine Pollution Bulletin:

Microplastics zijn kleine deeltjes plastic die in het milieu terecht kunnen komen. De afmeting van de deeltjes is microscopisch klein: 50 µm - 5 mm (0.05-5mm) (Andrady 2011)
Microplastics zijn kleine deeltjes plastic die in het milieu terecht kunnen komen. De afmeting van de deeltjes is microscopisch klein: 50 µm - 5 mm (0.05-5mm) (Andrady 2011)
Het uitspoelen van de darmen van bultrug Johanna.
Het uitspoelen van de darmen van bultrug Johanna.