Project

Antarctica onderzoek en CCAMLR

Nederland is sinds 1990 stemgerechtigd lid van het Antarctisch Verdrag. Stemgerechtigde leden zijn volgens dit verdrag verplicht tot een ‘aanzienlijke en permanente onderzoeksinspanning’ in Antarctica. De Nederlandse overheid heeft de taken verdeeld over verschillende ministeries, waaronder LNV.

Naast stemrechtbehoud heeft het onderzoek het doel een bijdrage te leveren aan bescherming en beheer van de natuur, door onderzoek en de inbreng van daarin ontwikkelde kennis in bijv werkgroepen en committees van het Antarctisch Krillverdrag (CCAMLR).

De Nederlandse overheid is voornemens om formeel lidmaatschap van CCAMLR aan te vragen op basis van de wetenschappelijke input. Het onderzoek richt zich op het Antarctisch voedselweb in de zeeijszone. Deze specialisatie resulteert in een internationaal erkende betekenis van het Nederlands onderzoek voor visserijbeheer onder CCAMLR, en levert daarmee de basis voor een formele rol van Nederland in het CCAMLR verdrag. Onderzoekers nemen actief deel aan CCAMLR werkgroepen en scientific committee.

    Publicaties