Nieuws

Atlas van belangrijke vogelgebieden zuidpool

Gepubliceerd op
5 augustus 2015

BirdLife International, de wereldwijde ‘Vogelbescherming’, heeft een belangrijk nieuw boekwerk uitgebracht. BirdLife inventariseert overal ter wereld de voor vogels belangrijke gebieden aan de hand van een vaste set regels. Het systeem van ‘Important Bird Areas (IBA’s) is van groot belang voor beleidsmakers. Na jarenlange inspanning is nu een complete atlas samengesteld van alle belangrijke vogelgebieden rond de zuidpool, waaraan ook IMARES heeft meegewerkt. De bijdragen van IMARES aan de atlas komen vooral voort uit ons vroeger onderzoek aan stormvogels op Ardery Island in het zuidpoolgebied (zie fotos).

Download het boek:

Luchtfoto van Ardery Island (66°S-110°E), broedeiland voor vier soorten fulmarine stormvogels en voormalig studieterrein van IMARES in samenwerking met de Australian Antarctic Division.
Luchtfoto van Ardery Island (66°S-110°E), broedeiland voor vier soorten fulmarine stormvogels en voormalig studieterrein van IMARES in samenwerking met de Australian Antarctic Division.
Antarctische Stormvogels (Thalassoica antarctica) beginnen als eerste met broeden op het Antarctisch continent en moeten vaak door een flinke laag wintersneeuw graven om bij hun nestplaats op de kliffen te kunnen komen.
Antarctische Stormvogels (Thalassoica antarctica) beginnen als eerste met broeden op het Antarctisch continent en moeten vaak door een flinke laag wintersneeuw graven om bij hun nestplaats op de kliffen te kunnen komen.
De Kaapse Duif (Daption capense) is een stormvogel die vooral in de iets minder koude streken rond het Antarctisch schiereiland en de subantarctische eilanden broedt, maar in kleinere aantallen ook ver naar het zuiden  kan worden aangetroffen.
De Kaapse Duif (Daption capense) is een stormvogel die vooral in de iets minder koude streken rond het Antarctisch schiereiland en de subantarctische eilanden broedt, maar in kleinere aantallen ook ver naar het zuiden kan worden aangetroffen.