Project

Basisinventarisatie koraal

Voor een verdere duurzame economische ontwikkeling van Bonaire, St. Eustatius en Saba is het van belang om over goede ruimtelijke gegevens te beschikken. Niet alleen op het land, maar met name in zee, omdat de natuurlijke hulpbronnen in zee met name de koralen, via het duiktoerisme een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de eilanden vormen.

Aangezien alle drie de eilanden relatief klein zijn, heeft elke ruimtelijke ontwikkeling al snel effecten op de natuur in de kustzone. Daarom is het van belang om over goede ruimtelijke gegevens te beschikken ten aanzien van voorkomen en kwaliteit (gezondheid) van de natuur. Dit project heeft als doel om met een goede beoordeling van het rif te komen in termen van koraalbedekking.

Onderzoek

In 2018 zal uitgebreid onderzoek gedaan worden aan het koraalrif van Bonaire via de NICO expeditie (National Initative Changing Oceans). Door een team van onderzoekers van WUR, UvA, TUD en NIOZ wordt zeven dagen lang vanuit het nationaal oceanografisch onderzoekschip Pelagia gemeten worden rond Bonaire om het functioneren van het koraalrif en de invloed vanaf het land beter te begrijpen. Ander onderzoek op 115 ondiepe koraalriflocaties rond Bonaire van eind 2017 zal geanalyseerd en gerapporteerd worden. De koraalgemeenschappen van St. Eustatius en Saba zullen ook onderzocht worden om vast te stellen in welke conditie zij verkeren en het lokaal beheer te ondersteunen.

Publicaties

Lees meer in het dossier