Nieuws

Belang van het Yarari-reservaat voor dwergvinvissen

Gepubliceerd op
16 augustus 2021

Een nieuw gezamenlijk onderzoek biedt inzicht in hoe twee soorten dwergvinvissen gedurende hun levenscyclus gebruik maken van de Caribische wateren en de aangrenzende Atlantische wateren. De bevindingen tonen het belang aan van het relatief nieuwe Nederlandse Yarari mariene reservaat. Dankzij een combinatie van wetenschappelijke kennis, burgerwetenschap en publieksinformatie biedt dit onderzoek nieuwe inzichten om de bescherming te verbeteren.

Dwergvinvissen zijn de kleinste balijnwalvissen, en leven in wateren overal ter wereld. Er zijn twee soorten dwergvinvissen: de gewone dwergvinvis (Balaenoptera acutorostrata), en de antarctische dwergvinvis (Balaenoptera bonaerensis).

Yarari reservaat

Dwergvinvissen staan erom bekend over lange afstanden te migreren, waarbij zij gebruik maken van de warme wateren in de Cariben om gedurende de wintermaanden zich voort te planten en te kalveren. In het Caribisch gebied bevindt zich een aantal beschermde mariene gebieden, zoals het Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary (Yarari Mariene Zoogdieren en Haaien Reservaat), dat zich uitstrekt over de territoriale wateren rondom Bonaire, Saba en St. Eustatius. Naast het beschermen van het mariene ecosysteem, wordt het Yarari reservaat ook gebruikt ten behoeve van gericht onderzoek naar levenscycli en migratiepatronen van zowel inheemse als migrerende soorten. Inzicht in hoe deze soorten zich gedurende het jaar verplaatsen en gebruik maken van de Caribische wateren is essentieel voor de ontwikkeling van toekomstige beschermingsplannen.

Yarari-reservaat in het Caribisch gebied
Yarari-reservaat in het Caribisch gebied

Nieuw onderzoek

In een nieuw onderzoek werkte een grote groep onderzoekers samen met natuurbeschermingsorganisaties, waaronder het Institute of Environmental Sciences van de Universiteit Leiden en de Aruba Marine Mammal Foundation. De onderzoekers bestudeerden literatuur, amateurwetenschap en wetenschappelijke data om te komen tot temporele en ruimtelijke gegevens over beide soorten dwergvinvissen. Het doel van het onderzoek was om meer te weten te komen over hoe deze soorten gedurende hun levenscyclus gebruik maken van de Caribische wateren.

Er werden in totaal 130 meldingen verzameld, voornamelijk afkomstig van wetenschappelijke studies (100). Het resterende deel (30), was afkomstig vanuit de amateurwetenschap. Dwergvinvissen staan bekend om hun nieuwsgierigheid. Ze komen vaak op boten af, wat hen de ideale soort maakt om waargenomen te worden door amateurwetenschappers. Verbeteringen in camera’s die door het publiek worden gebruikt en de toegenomen initiatieven om biodiversiteitswaarnemingen te melden op sociale netwerken en databases hebben geleid tot een enorme toename in waarnemingen vanuit het publiek van allerlei soorten.

Bevindingen

In dit onderzoek werden verspreide waarnemingsrapporten samengebracht om te komen tot nieuwe inzichten over het belang van het Yarari Reservaat, dat in het midden van het oostelijk Caribische overwinteringsgebied van de dwergvinvis blijkt te liggen. Daarmee wordt duidelijk dat dit relatief nieuwe Nederlandse mariene reservaat een aanzienlijke toegevoegde waarde heeft. De nieuwe inzichten werden mede mogelijk gemaakt door twee eerdere studies uitgevoerd door Wageningen University & Research in samenwerking met de Saba Bank Managing Unit en gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). Deze laatste resultaten kwamen overeen met soortgelijke studies, en met de grootschalige migratieroutes van de dwergvinvis. Opmerkelijk is dat uit de studie blijkt dat de Golf van Mexico wordt gebruikt door beide soorten dwergvinvis, terwijl eerder werd aangenomen dat dit alleen gold voor de gewone dwergvinvis. Daarnaast blijkt uit het aanspoelen van dwergvinvissen gedurende alle seizoenen dat sommige vinvissen het jaar rond in de Golf blijven.

Waarnemingen doorgeven

Elke waarneming kan nuttige informatie bevatten die bijdraagt aan de kennis die nodig is om deze soort beter te beschermen. Help ons door uw waarneming van dwergvinvissen (of andere soorten) en foto’s te delen op de website Observation.org of download de gratis app (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)). Deze zijn beschikbaar in meer dan veertig talen en zijn toegankelijk voor professionele biologen, amateurs en toeristen.