Project

Bestandsopname in samenwerking met IJsselmeervissers

Onderzoekers werken samen met Stichting Transitie IJsselmeer (STIJ) en beroepsvissers om een methode te ontwikkelen voor bestandsopname in het IJsselmeer-Markermeer die leidt tot breed gedragen bestandsadviezen en duurzame visserij.

Achtergrond

Duurzame visserij in een continu veranderende leefomgeving als het IJsselmeer-Markermeer vraagt om permanente aanpassing van het visserijbeheer. De huidige bestandsopnamen vormen de basis van adviezen over het visserijbeheer van Wageningen Marine Research aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselzekerheid. De bestandsopnamen wijken vaak af van het beeld dat vissers zelf hebben naar aanleiding van hun eigen waarnemingen en ervaringen. De continue verandering in de leefomgeving en het verschil van inzicht tussen wetenschappers en vissers staan een duurzame visserij voor dit gebied in de weg.

Doel

In samenwerking met Stichting Transitie IJsselmeer (STIJ) beoogt dit project de inzichten van wetenschappers en visserij bij elkaar te brengen, en te leren van elkaars methoden en expertise. Daarmee ontstaat een beter kennissysteem en een beter gedragen bestandsopnamemethode - die als basis voor de vangstadviezen geldt - zodat deze adviezen worden gedragen door zowel de wetenschap als de visserijsector. Hiermee hopen we te komen tot een duurzame visserij op het IJsselmeer-Markermeer die gunstig is voor mens en natuur.

Uitvoering

Het project is uitgewerkt en uitgevoerd via een intensieve samenwerking met ATKB. De uitvoering van de visbestandopnamen hebben plaatsgevonden samen met vier vissersbedrijven; de gebroeders Last (HN3), H. Poepjes (WON77), Fa. Schilder (VD64) en Fa. Bruinink (HK8).

download.jpg

download.png