Impact story

Bestandsschattingen en vangstadviezen voor duurzame visserij

Het Europese visserijbeleid is erop gericht om de biologische rijkdommen van de zee te behouden. De EU-landen willen een duurzame en evenwichtige exploitatie van deze rijkdommen mogelijk maken met zo min mogelijk impact van de visserij op de mariene ecosystemen.

Wetenschappers van Wageningen Marine Research doen voor Nederland mee aan de werkgroepen van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) die berekenen hoeveel vis er in zee zwemt. Deze bestandsschattingen vormen de basis voor het ICES-advies. Dit advies is een belangrijke factor bij het vaststellen van de jaarlijkse vangstquota door de Europese Raad van Visserijministers.

IJsselmeer en Markermeer

Voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) doet Wageningen Marine Research ook jaarlijks bestandschattingen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJssel- en Markermeer. De overheid wil in een periode van ongeveer vijftien jaar toewerken naar herstel van de visbestanden in het IJsselmeer en het Markermeer.

De bestandschattingen en vangstadviezen van Wageningen Marine Research zijn onontbeerlijk voor duurzaam beheer en exploitatie van onze wateren.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees ook