Project

Bonamia-vrije oesters: temperatuur en bacteriegroei

Om de natuurlijke biodiversiteit van de Noordzee te versterken worden in Nederland verschillende pilotprojecten uitgevoerd om platteoesterbanken (Ostrea edulis) te herstellen. Kweek van oesters wordt onderzocht als methode om aan voldoende bronmateriaal te komen. In dit project wordt onderzocht wat de invloed is van de waterkwaliteit op de overleving van oesterlarven.

Het opkweken van de larven tot broed is tot nu toe nog niet zo succesvol verlopen. Door de warme zomer in 2018 heeft veel sterfte in de larvale fase plaatsgevonden, zowel bij de hatchery van de Roem van Yerseke als in de klimaatkamer van Wageningen Marine Research.

Analyseren en vergelijken van waterkwaliteit

Om een beter inzicht in de oorzaak van de sterfte te krijgen is een analyse van de waterkwaliteit nodig. Daarnaast is Stichting Zeeschelp (ZS) geïnteresseerd in samenwerking. Ze hebben het NIOZ geholpen bij de opzet van een hatchery op Texel en zijn nu zelf van plan platte oesters te gaan produceren in hun hatchery in Jakobahaven. Een vergelijking van de waterkwaliteit van de hatchery bij ZS (in de monding van de Oosterschelde) en de hatchery van RvY (in de Kom van de Oosterschelde) kan meer inzicht verschaffen in oorzaken van sterfte en succesfactoren.

Publicaties