Faciliteit

Broedkamer en kinderkamer voor schelpdieren

Wageningen Marine Research optimaliseert de gecontroleerde productie van zaad van schelpdieren in een hatchery (broedkamer) en nursery (kinderkamer).

Wageningen Marine Research doet onderzoek om de gecontroleerde productie van zaad van schelpdieren in een hatchery (broedkamer) en nursery (kinderkamer) te optimaliseren. De experimentele hatchery- en nurseryfaciliteiten omvatten conditioneringseenheden voor broedstock, opfokbakken voor larven, indoor downwellingsystemen en outdoor upwellingsystemen. Het voedsel voor de schelpdieren wordt geproduceerd met behulp van indoor algenkweeksystemen en outdoor algenkweeksystemen.

Er kan worden onderzocht wat het effect is van verschillende temperaturen, verschillende voedselrantsoenen en verschillende diƫten bij het conditioneren van de broedstock. Kleine opfokbakken voor larven zijn geschikt voor tests die gericht zijn op de effecten van verschillende behandelingen op de groei en het overlevingspercentage van de larven. Grote opfokbakken kunnen worden gebruikt om larven te produceren die verschillende behandelingen zijn ondergaan voor verdere opkweek tot broed en zaad. Broed wordt gekweekt in indoor downwellingsystemen en zaad in outdoor upwellingsystemen. Daarnaast is er nog een speciale opstelling beschikbaar voor dieettesten voor broed en zaad.

Lees ook

Meer in het dossier