Project

Bruinvisadviescommissie

Het bruinvisbeschermingsplan uit 2011 adviseert om een landelijke wetenschappelijke begeleidingscommissie van het bruinvisbeschermingsplan te installeren om onderzoeksbehoeftes, onderzoeksvoorstellen en rapportages kwalitatief te beoordelen. Nu er al een aantal jaren intensief onderzoek gedaan wordt naar de bruinvis, en er allerlei ontwikkelingen rondom windenergie op zee gaande zijn, is het tijd om een dergelijke commissie op te richten.

Een van de Nederlandse verplichtingen onder ASCOBANS is het opzetten van een bruinvisbeschermingsplan. Sinds 2011 worden de kennisleemtes uit het plan gevuld door het uitvoeren van onderzoek naar bruinvissen.

Een van de aanbevelingen uit het plan betreft het instellen van een onafhankelijke wetenschappelijke begeleidingscommissie van het bruinvisbeschermingsplan. Staatssecretaris Bleeker heeft dit in 2012 aan de 2e Kamer toegezegd en deze toezegging is nadien door Staatssecretaris Dijksma herhaald.

Het doel van de commissie is om wetenschappelijk advies te geven over lopend en toekomstig bruinvisonderzoek. Doel van dit project is om deze commissie op te zetten en te faciliteren.

Publicaties