Project

BwN Mangroveherstel Indonesië

Als deel van een Nederlands consortium van waterdeskundigen en kennisinstituten (Witteveen+Bos, Deltares, EcoShape, Wetlands International, Wageningen University, UNESCO-IHE,) en samen met de Indonesische overhead en andere Indonesische partners draagt Wageningen Marine Research bij aan de ontwikkeling van een innovatief kustherstelproject gebaseerd op mangrovenherstel bij de stad van Semarang, aan de noordkust van Java.

Doel is om de ecologische en economische veerkracht van 20 km kustgebied te herstellen waarbij overstromingen en erosie een halt toe worden geroepen en de kustgemeenschappen nieuwe economische perspectieven worden geboden door revitalisatie van aquacultuur gebaseerd op de duurzame kweek van garnalen en vis in samenhang met mangroven. Dit wordt bereikt door integratie van mangrovenherstel met kleinschalige bouwkundige ingrepen en duurzaam landgebruik.

De noordkust van Java kampt met massale kusterosie, en onderstroming veroorzaakt door mangroven-ontbossing en onduurzame aquacultuur en grondwateronttrekking. Op plekken zijn er reeds kilometers land in de zee verdwenen. Landbouw en aquacultuur, de voormalige bronnen voor de lokale economie zijn onmogelijk geworden en de lokale gemeenschappen zijn ontwricht. Traditionele ingrepen zijn kostbaar en ondoeltreffend en leveren geen brede milieu en maatschappelijke ecosysteemdiensten.

Als deel van een Nederlands consortium van waterdeskundigen en kennisinstituten en Indonesische partners draagt Wageningen Marine Research bij aan de ontwikkeling van een innovatief kustherstelproject gebaseerd op mangrovenherstel bij de stad van Semarang, aan de noordkust van Java. Doel is om de ecologische en economische veerkracht van 20 km kustgebied te herstellen waarbij ook nieuwe economische perspectieven worden ontwikkeld door revitalisatie van aquacultuur gebaseerd op de duurzame kweek van garnalen en vis in samenhang met mangroven. Dit wordt bereikt door integratie van mangrovenherstel met kleinschalige "zachte" bouwkundige ingrepen en duurzaam landgebruik.

Publicaties