Nieuws

Chemicaliën uit ingeslikt plastic

article_published_on_label
29 mei 2019

Onderzoek naar de risico’s van chemicaliën in plastics die door zeedieren worden opgegeten, is ontzettend lastig. Wageningen Marine Research werkt mee in Japans onderzoek aan dit probleem.

Geadsorbeerde vervuiling

Er bestaan flinke discussies over de chemische risico’s van het eten van plastic zwerfvuil door dieren op zee. Veel van de beschikbare informatie richt zich op vervuiling uit het water dat zich hecht aan de buitenlaag van plastic. In zee gedragen plastics zich als het ware als sponzen voor vervuilende stoffen in het water. In vergelijking met vervuilende stoffen die via de gewone voedselketen worden opgenomen, wordt het toegevoegde risico van plastics veelal als relatief gering gezien.

01_Franeker-F201406250917.jpg

Kosuke Tanaka en Jan van Franeker verzamelen plastics uit stormvogel-magen in het laboratorium van Wageningen Marine Research.

Ingebouwde hulpstoffen

Maar plastics bevatten een heel scala aan toegevoegde stoffen, zoals vullers, stabilisatoren, anti-oxidanten, UV-beschermers, kleurstoffen, weekmakers enzovoort. Veel van zulke stoffen zijn een gezondheidsrisico wanneer ze uit het ingeslikte plastic vrij komen en worden opgenomen door het organisme. Zulke risico’s zijn zeker relevant voor zeevogels als Noordse Stormvogels en albatrossen, die zeer geregeld aanzienlijke hoeveelheden plastic inslikken. Helaas is het ontzettend ingewikkeld om de aanwezigheid en het uitlekken van zulke stoffen in zwerfvuil aan te tonen in opgebroken en verweerde stukjes plastic afval.

02_Franeker-C01482.jpg

Plastics uit een stormvogelmaag: chemicaliën in zeewater hechten aan het oppervlak, maar ingebouwde hulpstoffen zijn waarschijnlijk belangrijker.

Onderzoek aan stukjes plastic zwerfvuil

Om de mogelijke inhoud aan schadelijke additieven in door vogels op zee gevonden en opgegeten plastic te bepalen werden 159 stukjes plastic uit magen van Noordse Stormvogels van de Faroe Eilanden en 35 stukjes uit albatrossen uit de noordelijke Stille Oceaan aan gedetailleerd chemisch onderzoek onderworpen. Vier types UV-beschermers en 2 gebromeerde vlamvertragers waren aantoonbaar aanwezig in respectievelijk 4.6% en 2.1% van de onderzochte stukjes.

03_Franeker_Laysan4.jpg

Plastics uit magen van Laysan albatros: het formaat van ingeslikt plastic hangt af van het formaat van de vogelsoort.

Risico

Voor zeevogels zoals stormvogels, die vrijwel allemaal plastic in de maag hebben, in gemiddeld tot tientallen stukjes die aan de lopende band worden afgebroken en vervangen door nieuwe stukjes, betekent dat een aanzienlijk risico. In een eerder onderzoek aan pijlstormvogels konden de Japanse collega’s aantonen dat vlamvertragers uit plastic in de maag, daadwerkelijk in het weefsel van de vogels werd opgenomen.

04_Franeker-A01305.jpg

Noordse stormvogels die fanatiek op eten jagen, zijn niet al te precies in wat ze inslikken.