Nieuws

Computers herkennen vissen met deep learning

article_published_on_label
24 maart 2020

Tijdens het vissen op zee is er sprake van bijvangst: andere vissoorten of dieren dan waarop gevist wordt. Die gooiden vissers meestal terug in zee, maar sinds enkele jaren geldt de Europese aanlandplicht. Vissers moeten sindsdien alle bijvangst meenemen naar wal en registreren. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research ontwikkelt een systeem voor beeldherkenning, dat gebruikmaakt van deep learning.

Fully Documented Fisheries (FDF) is een gezamenlijk project van Wageningen Marine Research (WMR), Wageningen Plant Research, Wageningen University & Research (WUR) en VisNed, ondersteund door het Ministerie van LNV. Het doel is het vinden van een alternatief voor de arbeidsintensieve aanlandplicht. Daarvoor legde WMR contact met Agro Food Robotics, een programma binnen WUR. Zo raakte ook de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van WUR betrokken. Deze groep heeft immers ervaring met automatische beeldherkenning in de agro- en foodsector (bijvoorbeeld tomaten, aardappelen en bloemen).

Controle van visvangst met een camera

Nadat aan boord de maatse vis van de lopende band afgehaald is, controleert een camera vervolgens of er sprake is van een ondermaatse vis, een vissoort waar niet op gevist wordt, een ander dier of bijvoorbeeld een stuk hout. Met deze informatie ontstaat op den duur een completer beeld van de vangst van de visserijsector en kunnen afspraken gemaakt worden over onder meer bijvangst.

Verschillen agro- en foodsector en visserij

In principe is er weinig verschil tussen beeldherkenning van een tomaat of een vis. Maar toch zijn er ook belangrijke verschillen. Zo zijn de omstandigheden op een schip anders: door het zoute water ligt corrosie op de loer. De hardware moet dus zowel corrosie- als waterbestendig zijn. Daarnaast moet de software voor de beeldherkenning vissen leren (her)kennen. Door een grote hoeveelheid trainingsdata (beelden van echte vissen) te verzamelen kan de software middels deep learning in de nabije toekomst vissen en bijvangst herkennen, meten en wegen.

Het project Fully Documented Fisheries (FDF) wordt gefinancierd door het Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

EU-EMFF logo.png