Model

DEMO – Dynamisch Ecosysteem Model Oosterschelde

DEMO is een eenvoudig simulatiemodel waarmee de dynamiek van nutriënten in de Oosterschelde kan worden berekend.

De Oosterschelde is een belangrijk gebied voor vogels die op de droogvallende slikken en platen foerageren op de aanwezige schelpdieren (kokkels). Tevens is het een belangrijk gebied voor schelpdierkweek (mosselen en oesters) die afhankelijk is van voldoende voedsel (algen) in de waterkolom. Met het model kan de complexe interactie tussen nutriënten, algen en schelpdieren worden onderzocht en kunnen managementscenario’s worden doorgerekend. Dit levert inzichten op voor onderzoekers, maar ook voor beleidsmakers. Meer informatie over het DEMO-model is te vinden in de wiki.

Bekijk de schematische weergave van DEMO

Schematische weergave van DEMO