Impact story

Ecologische basismonitoring en onderzoek in de Waddenzee

De Waddenzee is een Natura 2000-gebied en UNESCO Werelderfgoed. Dit beschermde gebied is voedselrijk en belangrijk voor bodemdieren, vissen, vogels en zeezoogdieren. Daarnaast wordt de Waddenzee ook intensief gebruikt voor visserij (met name garnalen- en mosselzaadvisserij), delfstoffenwinning en recreatie.

Wageningen Marine Research verzamelt voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en voor Rijkswaterstaat sinds de jaren zeventig data over schelpdieren, vogels, zeehonden, bruinvissen, vissen, garnalen en kwelders in de Waddenzee. Deze lange-termijnreeksen worden gebruikt als vinger aan de pols voor de ontwikkeling van het gebied. Met verdiepende studies aan bijvoorbeeld gedrag, gebiedsgebruik, leeftijdsopbouw, biodiversiteit en energiehuishouding proberen we inzicht te krijgen in de oorzaken van de waargenomen veranderingen. Zo kunnen we de invloed van gebruik en natuurlijke dynamiek op het systeem beter begrijpen.

Meer grip op de dynamiek van de Waddenzee geeft een beter inzicht in potentiele ruimte voor menselijk medegebruik en in de invloed van klimaatverandering. Onze ecologische basismonitoring en ecosysteemonderzoek vormen de basis voor effectief beheer van de Waddenzee.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Lees ook