Nieuws

Expeditie Antarctica: winterresultaten en zomervoorbereidingen

Gepubliceerd op
30 september 2014

De eerste resultaten van de expeditie naar de Zuidpool van afgelopen winter, zijn onlangs gepresenteerd op de SCAR conferentie in Nieuw-Zeeland. In de tussentijd zijn de eerste voorbereidingen alweer genomen voor de volgende Zuidpoolexpeditie.

Foto: Carmen David en Fokje Schaafsma klaar om te vissen met SUIT tijdens de afgelopen winter-expeditie.

IMARES onderzoekers gingen van augustus tot oktober 2013 op winterexpeditie naar de Weddell zee op de Zuidpool. Tijdens deze reis werd voor het onderzoeksproject 'Iceflux-NL' de fauna onder het ijs bemonsterd. In dit project wordt gekeken naar het effect van veranderingen in zee-ijs op Polaire ecosystemen en het leven daarin. De eerste resultaten van deze winterexpeditie zijn gepresenteerd op de conferentie van de “Scientific Committee on Antarctic Research”, oftewel SCAR.

Wereldwijd onderzoek op Antarctica: SCAR

SCAR richt zich op het stimuleren en coördineren van onderzoek op Antarctica. Daarnaast adviseert SCAR verschillende partijen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur en beheer van Antarctica en de Zuidelijke oceaan. Van 25 tot 28 augustus 2014 vond de tweejaarlijkse SCAR-conferentie plaats in Auckland, Nieuw Zeeland. Hier presenteerden wetenschappers vanuit de hele wereld hun werk in het zuidpoolgebied met een grote variatie aan onderwerpen, van sneeuw en ijs tot atmosfeer, van mossen tot zeehonden.

Presentatie onderzoek krill en andere fauna

Fokje Schaafsma

Fokje Schaafsma (AIO bij IMARES) presenteerde op de SCAR-conferentie resultaten op het gebied van verspreiding en dieet van krill onder zee-ijs: "Population dynamics of Antarctic krill in winter/early spring". Met deze resultaten krijgen we meer inzicht in hoe krill zee-ijs als leefomgeving gebruikt en wat de bijdrage van algen in het zee-ijs is in hun dieet. Deze kennis is belangrijk om krill-bestanden goed te kunnen beheren.

De verspreiding van krill in verschillende ontwikkelingsstadia in het onderzoeksgebied van de winterexpeditie 2013. FIV-FVI geven larve stadia aan. Daarnaast zijn er nog juveniele (Juv) en jong volwassene (Sub-ad) krill gevangen. Grijze gebieden geven zee-ijs aan.
De verspreiding van krill in verschillende ontwikkelingsstadia in het onderzoeksgebied van de winterexpeditie 2013. FIV-FVI geven larve stadia aan. Daarnaast zijn er nog juveniele (Juv) en jong volwassene (Sub-ad) krill gevangen. Grijze gebieden geven zee-ijs aan.

'Iceflux'-collega Carmen David van het Alfred Wegener Instituut uit Duitsland, liet op haar poster zien hoe de hoeveelheid en diversiteit van fauna eruit ziet onder het ijs. Met haar poster won ze één van de “Best Poster Awards”.

Voorbereidingen volgende expeditie Zuidpool

Twee containers met benodigdheden voor de aankomende Zuidpoolexpeditie staan op Texel klaar voor vertrek.
Twee containers met benodigdheden voor de aankomende Zuidpoolexpeditie staan op Texel klaar voor vertrek.

Hoewel de onderzoekers nog druk zijn met het analyseren van gegevens en het beschrijven van de resultaten van de vorige expeditie, is er ook al weer hard gewerkt aan de voorbereidingen van de volgende zuidpoolreis die zal plaatsvinden van 2 december 2014 tot 1 februari 2015. Naast het ijsnet SUIT zijn ook werkkleding, lab-benodigdheden, gereedschap en niet te vergeten stroopwafels in de containers geladen en vertrokken naar Bremerhaven. Hier worden ze aan boord van onderzoeksschip “Polarstern” gehesen waarna ze hun weg zullen vervolgen naar Kaapstad.

Zomerexpeditie Antarctica

Dat de aankomende expeditie in de zomer van het zuidelijk halfrond plaatsvindt, komt niet omdat de onderzoekers de winter te koud vinden. Door in verschillende seizoenen te bemonsteren hopen ze een beeld te krijgen van de verschillen in het gebruik van zee-ijs als leefomgeving door verschillende organismen. Naast het vissen met ijsnet SUIT zullen er ook weer vogel- en zoogdiertellingen plaatsvinden.