Nieuws

Fokje Schaafsma vertelt over Zuidpoolonderzoek

article_published_on_label
24 juni 2019

Voor het doen van onderzoek gaan medewerkers van Wageningen Marine Research met enige regelmaat naar Antarctica. Hier verzamelen ze gegevens om het ecosysteem van de Zuidelijke Oceaan te kunnen bestuderen. In een film van KennisOnline vertelt Fokje haar verhaal.

Het Wageningen Marine Research onderzoek in de Zuidelijke Oceaan wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Op het platform van KennisOnline kan informatie worden gevonden over onderzoeken die Wageningen University & Research uitvoert in opdracht van het ministerie van LNV.

In het artikel en de bijbehorende film die gemaakt zijn over het Antarctica-onderzoek vertelt onderzoekster Fokje Schaafsma over de doelen van en belevenissen tijdens de expedities die plaatsvonden aan het begin van dit jaar.

Lees het artikel en bekijk de film