Project

Haaien Caribisch Nederland

Aan koraalrif geassocieerde haaiensoorten spelen een belangrijke rol als toppredator. Ze zijn een goede bioindicator voor zowel de status van koraalriffen, de connectiviteit tussen verschillende koraalriffen als de duurzaamheid van visserijen. Bovendien zijn ze ook een meerwaarde voor de toeristische duiksector.

In de afgelopen jaren is in nauwe samenwerking met de lokale natuurorganisaties gestart met gegevens verzamelen over het voorkomen en habitatgebruik van rifgebonden haaien (BRUVs eenmalig op alle eilanden en zenderonderzoek met een netwerk aan detectiestations dat sinds 2015 operationeel is in de bovenwindse eilanden en de Sababank). Er zwemmen momenteel nog haaien rond die zijn gezenderd in eerdere projecten (LNV BO en Save Our Sharks Postcode-loterij project), die de komende jaren ook nog gevolgd kunnen worden. Het huidige project heeft een looptijd van 4 jaar en zal een verdere verdieping van dit (zender-)onderzoek naar haaien in de Caribische delen van het Nederlands Koninkrijk, waaronder Caribisch Nederland omvatten door uitbreiding van het detectiestationnetwerk en zenderen van verschillende soorten aan koraalrif geassocieerde haaiensoorten.

Hierbij worden de volgende vragen onderzocht:  

  • Wat zegt de aanwezigheid van rifgebonden haaien over de gezondheid van koraalriffen?
  • Wat zijn belangrijke habitats voor aan koraalrif geassocieerde haaiensoorten en hoe worden deze benut?
  • Welke verbindingen en uitwisseling zijn er tussen verschillende koraalrifsystemen?  

Deze gegevens en kennis zullen worden gebruikt om de gezondheid van de koraalsystemen vast te stellen en de effectiviteit van conservation zones, zowel kleine (de lokale Marine Parks) als grote (YARARI) te evalueren en vergelijkingen tussen de status van riffen van Caribisch Nederland het het belang van uitwisseling tussen rifsystemen inzichtelijk te maken. Daarnaast zal het ruimtelijk gebruik van haaien worden gekoppeld aan de resultaten van habitatmapping uit andere BO-koraalonderzoeken.

Project

Dit BO project richt zich op het onderzoeken van habitatgebruik en bewegingspatronen van aan koraalrif geassocieerde haaiensoorten in Caribische delen van het Nederlands Koninkrijk. Het huidige operationele netwerk aan detectiestations wordt uitgebreid en er worden in 2021 haaien van verschillende soorten (m.n. Caribische rifhaai, verpleegsterhaai en zijdehaai) voorzien van zenders met sensoren om het habitatgebruik en het belang van uitwisseling tussen verschillende koraalsystemen te meten. Er wordt samengewerkt met de lokale NGOs, park managers en dive/tour operators. Omdat de gezenderde haaien gedurende meerdere jaren te volgen zijn, zal de analyse met name in het laatste jaar van de 4 jaar periode plaatsvinden. De gegevens en nieuw opgedane kennis worden gebruikt als index voor de gezondheid van koraalriffen en de visserij, te bepalen wat de belangrijkste (sleutel)habitats zijn, conservation zones (local Marine parks, YARARI) te evalueren en het draagvlak voor bescherming van haaien verder te vergroten. 

 

Publicaties