Nieuws

Hoeveel plastic zit er in de magen van Noordse Stormvogels?

Gepubliceerd op
21 november 2022

Wageningen Marine Research rapporteert jaarlijks over het graadmeteronderzoek aan plastics in magen van langs de Nederlandse kust dood aangespoelde Noordse Stormvogels.

Eén onderzoek, twee rapporten

Gedetailleerde analyses van resultaten zijn natuurlijk essentieel voor wetenschappelijke rapportages. Maar voor de vrijwilligers die de vogels voor ons op het strand verzamelen, zijn de resultaten van de ‘eigen’ vogel(s) minstens zo interessant. Daarom proberen we steeds twee rapporten uit te brengen: één met details van individuele vogels, en één met de wetenschappelijke totaalresultaten.

Onderzoeksrapport en vrijwilligersverslag
Onderzoeksrapport en vrijwilligersverslag

The making of...

Het op foto’s vastleggen van alle plastic uit iedere maag is een forse klus. In 2021 werden in totaal 81 stormvogels onderzocht met in totaal 2.605 ingeslikte stukjes plastic. Het betreft veelal kleine fragmenten die alleen met geduld enigszins ordelijk zijn vast te leggen met macrofotografie. Van dat proces hebben we een korte video gemaakt.

Bekijk hier de film ‘The making of... ‘
Bekijk hier de film ‘The making of... ‘

Het vrijwilligersrapport 2021

Van de 81 onderzochte stormvogels hadden er 71 een voor het onderzoek geschikte maag. Maar het rapport behandelt alle 81 vogels om ook eventuele gegevens van geslacht, leeftijd etc. te laten zien. Daarmee benadrukken we dat we af en toe liever een oud beschadigd kadaver zonder maag op de snijtafel krijgen, dan dat er misschien waardevol onderzoeksmateriaal op het strand blijft liggen.

Maaginhoud van stormvogel NET-2021-049
Maaginhoud van stormvogel NET-2021-049

Afnemende trend hoeveelheid plastics onderbroken

Terwijl er langere tijd sprake was van afnames in de hoeveelheid plastics, is die trend in de afgelopen twee jaar helaas onderbroken; met vooral in 2021 slechte resultaten. De standaard tien jaar regressietoets kon daardoor geen significante veranderingen meer ontdekken. In de huidige situatie (gemiddeld over de afgelopen vijf jaar 2017-2021) had 94% van de 179 onderzochte stormvogelmagen plastic in de maag, gemiddeld 26,5 stukjes met een gewicht van 0,25 gram. In totaal had 50% van de vogels méér dan 0,1 gram plastic in de maag terwijl de Europese drempelwaarde (Fulmar Threshold Value - FTV) voorschrijft dat dit percentage tot onder de 10% moet worden teruggedrongen. Modelberekeningen laten zien dat het FTV-percentage over de langere termijn, sinds 2002, nog wel significant afneemt. Als de afname in dat tempo doorzet, dan zou het streefpercentage van minder dan 10% van de stormvogels met meer dan 0,1 gram plastic in de maag in 2066 kunnen zijn bereikt.

Als de waargenomen trend over de afgelopen 20 jaar (sinds 2002) doorzet, dan kan rond het jaar 2066 het percentage stormvogels met meer dan 0,1 gram plastic in de maag kunnen zijn teruggedrongen tot onder de 10%
Als de waargenomen trend over de afgelopen 20 jaar (sinds 2002) doorzet, dan kan rond het jaar 2066 het percentage stormvogels met meer dan 0,1 gram plastic in de maag kunnen zijn teruggedrongen tot onder de 10%

Publicaties

Onderzoekers Susanne Kühn en Jan Andries van Franeker
Onderzoekers Susanne Kühn en Jan Andries van Franeker