Project

Inventarisatie visserij in de EEZ rond Curaçao

Visserij heeft altijd een belangrijk onderdeel uitgemaakt van de economische activiteiten op de eilanden. Visbestanden en de (kust)visserij lijken een dalende trend te vertonen en er zijn conflicten tussen belangengroepen over het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.

Visserij rond de eilanden binnen het Koninkrijk vindt niet alleen plaats langs de kust en binnen de territoriale wateren (12 mijls zone) maar ook verder in het open water in de Exclusieve Economische Zone. Om dit grote zeegebied effectief te beheren is in overleg met elk van de landen van het Koninkrijk een EEZ beheerplan ontwikkeld, getiteld Management Plan for the natural resources of the EEZ of the Dutch Caribbean (IMARES, 2010).

Tussen Aruba, Curaçao, St. Maarten, Nederland, Bonaire, Saba, en Sint Eustatius is een overeenkomst opgesteld voor de uitvoering van dit plan. Hiervoor is een commissie voor mariene biodiversiteit en visserij (EEZ-commissie) ingesteld. Dit plan omvat niet alleen de EEZ wateren, maar ook de territoriale wateren buiten de grenzen van de mariene parken rondom de eilanden.

Ontwikkelen onderzoeks- en monitoringsplan

Binnen het management plan zal een geïntegreerd onderzoeks- en monitoringplan worden ontwikkeld, in samenwerking met de partners van het EEZ-commissie, op basis van internationale en nationale verplichtingen, de verschillende competenties van ondertekenende en wederpartijen, en de mogelijkheden van het gebruik van lokale capaciteit.

De handvatten ontbreken voor doeltreffend beheer van de visbestanden en de visserij in de Exclusieve Economische Zone van het Koninkrijk. Het stimuleren van de duurzame eigen voedselproductie is een belangrijk streven voor de eilanden. 

Aanknopingspunten

Het project zal de overheden binnen het Koninkrijk aanknopingspunten geven voor het ontwikkelen van duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen binnen de EEZ. De uitkomsten van dit project zullen een stap zijn in het opzetten van een geïntegreerd onderzoeks- en monitoringplan en ontwikkelen van relevante richtlijnen en best practices voor duurzame visserij binnen de Nederlandse Cariben.

Buiten de scope

De rifvisserij valt buiten de scope van het huidige project, het project richt zich op pelagisch visserij (wahoo, tonijn etc) tussen de grens van het mariene park en/of de rifzone (60m diepte) en de grens van de EEZ van Curaçao.

Publicaties