Nieuws

Jaarlijks rapport over plastics in stormvogels uit het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd

Published on
14 maart 2023

Wageningen Marine Research heeft recent het jaarrapport voor in 2021 gevonden noordse stormvogels uit het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd. De beleidsdoelstelling voor de vermindering van marien zwerfvuil is nog steeds ver verwijderd, maar over de afgelopen tien jaar is de hoeveelheid plastic in stormvogels wel significant afgenomen.

Dissectie van stormvogels in het Dove Marine Laboratory (Universiteit van Newcastle). Coördinator van het strandvogelonderzoek en het stormvogel project in noordoost Engeland Dan Turner maakte deze foto van Kelly McIntosh (Lokaal Coördinator bij Marine Scotland) tijdens het snijden van een noordse stormvogel onder begeleiding van Jan van Franeker (Wageningen Marine Research). Zonder de goede samenwerking met lokale coördinatoren en de hulp van universiteiten zou dit onderzoek onmogelijk zijn! Foto: Dan Turner
Dissectie van stormvogels in het Dove Marine Laboratory (Universiteit van Newcastle). Coördinator van het strandvogelonderzoek en het stormvogel project in noordoost Engeland Dan Turner maakte deze foto van Kelly McIntosh (Lokaal Coördinator bij Marine Scotland) tijdens het snijden van een noordse stormvogel onder begeleiding van Jan van Franeker (Wageningen Marine Research). Zonder de goede samenwerking met lokale coördinatoren en de hulp van universiteiten zou dit onderzoek onmogelijk zijn! Foto: Dan Turner

Resultaten tot en met 2021

Volgens de OSPAR doelstelling en de Britse kaderrichtlijn Marien mag niet meer dan 10% van de onderzochte noordse stormvogels meer dan 0,1 gram plastic in hun maag hebben. De nieuwe gegevens van de Noordzeekust van het Verenigde Koninkrijk laten nu zien, dat tussen 2017 en 2021, 43.5% van de vogels wel nog boven de drempelwaarde van 0,1 gram plastic in hun maag zit. Dit is vergelijkbaar met de vorige periode 2016-2020 (waarin 45% van de stormvogels de drempelwaarde had overschreden). Deze aantallen komen overeen met gegevens van elders in de Noordzee, waar gemiddeld 50% van de vogels meer dan 0,1 gram plastic in hun maag heeft. Deze aantallen zijn nog verre van de door beleidmakers aangewezen drempelwaarde van 10%. WMR heeft de volledige gegevens in een rapport gepubliceerd.

Individuele plasticopnames

In de meest recente periode (2017-2021) had 84% van de
108 onderzochte stormvogels plastic in hun maag. Gemiddeld over alle vogels
bevatten de magen 23.8 plastic stukken, die gemiddeld 0.17 gram per vogel
wogen. Om alle vrijwilligers te informeren is er een begeleidend ‘Finders
Report’ gepubliceerd. In dit informele rapport worden per vogel verschillende
details gegeven en worden foto’s van de maaginhoud getoond. Ieder vrijwilliger
die een stormvogel heeft gevonden kan op die manier bekijken wat haar of zijn
stormvogel heeft gegeten. Hiermee willen de wetenschappers hun dank uitspreken
voor hun moeite en hopen dat de vrijwilligers ook in toekomst stormvogels voor
het zwerfvuilproject willen verzamelen.

. Maaginhoud van stormvogel NEE-2020-002. Het gewicht aan plastic van deze stormvogel komt het dichtst in de buurt van de gemiddelde hoeveelheid plastic in de magen van noordse stormvogels uit het verenigd Koninkrijk (0.17 gram) tussen 2017 en 2021. Deze stormvogel is gevonden door M. Dewar in Boulmer, Northumberland (Noordoost Engeland). Het was een adult mannetje dat verhongerd aangespoeld was. In de maag vonden de onderzoekers 2 industriële korrels (boven links) en 53 gebruiksplastics met een totaalgewicht van 0.1517 gram. Let op, het aantal plastics is met 55 stukjes twee keer zo hoog als het gemiddeld aantal (24 stukjes per vogel). Foto: Jan van Franeker
. Maaginhoud van stormvogel NEE-2020-002. Het gewicht aan plastic van deze stormvogel komt het dichtst in de buurt van de gemiddelde hoeveelheid plastic in de magen van noordse stormvogels uit het verenigd Koninkrijk (0.17 gram) tussen 2017 en 2021. Deze stormvogel is gevonden door M. Dewar in Boulmer, Northumberland (Noordoost Engeland). Het was een adult mannetje dat verhongerd aangespoeld was. In de maag vonden de onderzoekers 2 industriële korrels (boven links) en 53 gebruiksplastics met een totaalgewicht van 0.1517 gram. Let op, het aantal plastics is met 55 stukjes twee keer zo hoog als het gemiddeld aantal (24 stukjes per vogel). Foto: Jan van Franeker