Nieuws

Leeuwarden middelpunt van wetenschappelijk overleg over Antarctisch gebied

article_published_on_label
8 juli 2024

De “Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources” (CCAMLR) houdt jaarlijks een drie weken durende vergadering over de Zuidelijke Oceaan rond Antarctica. Dit jaar komen wetenschappers uit de hele wereld in Leeuwarden bijeen om het visserijbeleid en natuurbeheer in dit gebied te bespreken. Fokje Schaafsma, onderzoeker bij Wageningen Marine Research, neemt deel aan deze besprekingen.

Politici van de landen die lid zijn van CCAMLR komen jaarlijks in oktober samen in de Australische stad Hobart om beslissingen te nemen over natuur- en visserijbeheer in de Zuidelijke Oceaan, met als doel de ecosystemen van de Zuidelijke Oceaan te beschermen. Wetenschappers adviseren hen hierbij.

Gedurende het jaar worden verschillende werkgroepen georganiseerd waarin de wetenschappers praten over verschillende thema’s, met als doel een advies te maken over nieuw of bestaand beleid op basis van de nieuwste onderzoeksresultaten. Dit jaar was Nederland gastland van twee van deze werkgroepen: de werkgroep “Statistics, Assessments and Modelling” (SAM) en de werkgroep “Ecosystem Monitoring and Management” (EMM). De werkgroepen werden georganiseerd door Wageningen Marine Research, het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deelnemers aan de werkgroep “Statistics, Assessments and Modelling” in Leeuwarden
Deelnemers aan de werkgroep “Statistics, Assessments and Modelling” in Leeuwarden

Lange dagen

Het zijn lange dagen die gemaakt worden in de vergaderruimtes in Leeuwarden. Ook buiten de vergaderingen moet er vaak nog gewerkt worden, bijvoorbeeld aan het voorbereiden van de discussie over een nieuw onderwerp of het schrijven van teksten voor het eindrapport. Gelukkig is er in het weekend ook nog wat tijd voor ontspanning. Deelnemers van de EMM-werkgroep maakten een tocht door de grachten van Leeuwarden aan boord van een praam. Zo hadden ze de mogelijk om de stad waarin ze twee weken verblijven vanaf een andere kant te bekijken.

Onderzoek naar verspreiding van dieren in relatie tot zee-ijs

Onderzoekers van Wageningen Marine Research bestuderen de verspreiding van kleine en grote dieren, zoals zoöplankton, vis, vogels en zoogdieren in relatie tot zee-ijs. Hiervoor wordt het oppervlaktewater met en zonder zee-ijs bemonsterd met de “Surface en Under Ice Trawl”, één van de weinige visnetten die hiervoor geschikt is. Daarnaast worden er regelmatig vogel- en zoogdiertellingen uitgevoerd in de Zuidelijke Oceaan. "Met dit onderzoek draagt Wageningen Marine Research bij aan kennis over de verspreiding van verschillende soorten, wat belangrijk is voor het vaststellen van mogelijke veranderingen, bijvoorbeeld door klimaatverandering, en voor het identificeren van gebieden die extra bescherming nodig hebben. Bovendien is inzicht in de hoeveelheden en verspreiding van de verschillende levensstadia van krill in het oppervlaktewater belangrijk voor het ontwikkelen van visserijbeleid, aangezien standaard methoden het oppervlaktewater niet bemonsteren en de kennis hier dus beperkt is," aldus Fokje Schaafsma.