Nieuws

Minder plastics in stormvogelmagen

Gepubliceerd op
24 november 2016

Plastic zwerfvuil, zowel het industriële granulaat als gebruikersafval, neemt langzaam maar zeker af. Het hing eerdere jaren al een beetje in de lucht, maar met toevoeging van de gegevens van het jaar 2015 aan de graadmeter van plastics in magen van Noordse Stormvogels is de trend ook statistisch aantoonbaar.

Bewustwording lijkt effect te hebben

Er is niet één precieze oorzaak aan te wijzen, maar de publieke aandacht voor de plastic soep en afvalophoping in de grote maalstromen van de oceanen lijkt geleidelijk aan effect hebben. Bewustwording is gegroeid bij alle betrokken sectoren, bij beleid en bij burgers. Een voorzichtige verbetering dus van de kwaliteit van het Noordzee milieu, maar we zijn er nog niet.

93% van de stormvogels heeft plastic in de maag

Nog altijd heeft 93% van de op onze kust gevonden stormvogels plastic in de maag, gemiddeld 23 stukjes met een gewicht van 0.29 gram. Zo’n 53% van de vogels had meer dan 0.1 gram plastic in de maag, terwijl de Noordzee landen zich tot doel hebben gesteld dat op lange termijn hoogstens 10% die drempel overschrijdt. Kortom, er is nog veel werk aan de winkel, maar we lijken op de goede weg!

Fulmar Litter EcoQO monitoring  in the Netherlands - Update 2015

Tegenwoordig hebben aangespoelde stormvogels ‘slechts’ 2 à 3 industriële plastic korrels in hun maag, en qua gewicht ongeveer vijf maal zoveel gebruikers plastics. Maar maaginhouden kunnen sterk variëren, en deze foto toont de maaginhoud van een recent gevonden stormvogel. die maar liefst 13 industriële korrels had ingeslikt, en een vergelijkbare hoeveelheid fragmenten van consumentenafval.
Tegenwoordig hebben aangespoelde stormvogels ‘slechts’ 2 à 3 industriële plastic korrels in hun maag, en qua gewicht ongeveer vijf maal zoveel gebruikers plastics. Maar maaginhouden kunnen sterk variëren, en deze foto toont de maaginhoud van een recent gevonden stormvogel. die maar liefst 13 industriële korrels had ingeslikt, en een vergelijkbare hoeveelheid fragmenten van consumentenafval.
Gedurende de jaren 1980 waren verschillende vormen van industrieel plastic granulaat een algemeen verschijnsel in vrijwel iedere nieuwe vloedlijn. Tegenwoordig lijkt dit soort chronische vervuiling vervangen te zijn door minder talrijke incidentele ongelukken waarbij plaatselijk ineens grotere hoeveelheden pellets van een enkel type aanspoelen.
Gedurende de jaren 1980 waren verschillende vormen van industrieel plastic granulaat een algemeen verschijnsel in vrijwel iedere nieuwe vloedlijn. Tegenwoordig lijkt dit soort chronische vervuiling vervangen te zijn door minder talrijke incidentele ongelukken waarbij plaatselijk ineens grotere hoeveelheden pellets van een enkel type aanspoelen.
De foto toont de maaginhoud van een Noordse Stormvogel, met onder andere een flink stuk ballonrubber. Het inslikken van ballon rubber staat geregeld in de belangstelling van media en publiek. In ongeveer 2% van de onderzochte stormvogels worden stukjes ballonrubber aangetroffen.
De foto toont de maaginhoud van een Noordse Stormvogel, met onder andere een flink stuk ballonrubber. Het inslikken van ballon rubber staat geregeld in de belangstelling van media en publiek. In ongeveer 2% van de onderzochte stormvogels worden stukjes ballonrubber aangetroffen.