Nieuws

Nederland lid van CCAMLR en praat mee over beleid in de Zuidelijke Oceaan

Gepubliceerd op
31 oktober 2019

Onderzoekster Fokje Schaafsma was in oktober aanwezig bij de jaarlijkse vergadering van Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR). Wetenschappers uit verschillende lidstaten vormen het wetenschappelijk comité dat elk jaar in Hobart, Australië, bij elkaar komt. Tijdens deze vergadering worden adviezen van CCAMLR’s wetenschappelijk comité voorgelegd aan een internationale commissie die besluiten maakt over visserijbeleid en daarmee samenhangend natuurbeheer in de Zuidelijke Oceaan.

Deze adviezen komen vanuit verschillende werkgroepen, die eerder in het jaar samen kwamen om te praten over zaken zoals krill- en visbestanden, de bescherming van bepaalde gebieden en het functioneren van het ecosysteem, en worden gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en informatie uit de visserij.

Een speciaal jaar

In oktober 2019 is Nederland officieel lid geworden van de commissie, die nu bestaat uit 26 leden. Hoewel Nederland al langer geïnteresseerd was in het werk van CCAMLR, en Wageningen Marine Research onderzoeker Jan Andries van Franeker al jaren als lid van de EU delegatie deelnam aan de vergadering, mochten de Nederlanders dit jaar onder eigen vlag aan de tafel plaatsnemen tussen de afgevaardigden van Namibië en Nieuw-Zeeland (de plaats aan tafel is alfabetisch). Nederland werd erg enthousiast ontvangen door de andere commissieleden, die de Nederlandse afgevaardigden hartelijk feliciteerden met hun lidmaatschap.

Ter ere van het Nederlands lidmaatschap gingen CCAMLR secretariaat leden Isaac Forster en Eldene O’Shea in stijl gekleed. Ze zien er fantastisch uit in tulpen! (foto: Anton van de Putte)
Ter ere van het Nederlands lidmaatschap gingen CCAMLR secretariaat leden Isaac Forster en Eldene O’Shea in stijl gekleed. Ze zien er fantastisch uit in tulpen! (foto: Anton van de Putte)

Onderzoek en politiek

Met het onderzoek wat gedaan wordt door Wageningen Marine Research hopen de onderzoekers bij te dragen aan het maken van een ecologische verantwoord natuur- en visserijbeleid rond Antarctica. De kennis die de onderzoekers verzamelen over het belang van zee-ijs in het leven van dieren in het zuidpoolgebied, over de biologie van krill en over krillbestanden is hierbij van belang. Besluiten die genomen worden door de commissie worden echter niet alleen beïnvloed door biologie en ecologie. Politieke en economische belangen maken de besluitvorming vaak ingewikkeld en traag. Desondanks is CCAMLR een visserijverdrag dat uniek is in de wereld omdat de focus ligt op de bescherming van zowel de beviste soorten als van alle daarvan afhankelijke levensvormen en hun leefomgeving.

Ook de Nederlandse vlag hangt nu voor het hoofdkantoor van CCAMLR in Hobart, Australië.
Ook de Nederlandse vlag hangt nu voor het hoofdkantoor van CCAMLR in Hobart, Australië.